👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

J'habite à la campagne

Skapad 2019-11-11 08:39 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola F Svenska som andraspråk Moderna språk - språkval
Vi fortsätter träna vidare på att formulera sig i skrift. Vi kommer att arbeta med en text som ska fungera som in-put till två skrivuppgifter. Den första skrivuppgiften är en inlämningsuppgift som du kommer att få respons på både från mig som lärare som kompisar. Efter bearbetning av texten kommer du att få skriva ytterligare en text på samma ämne, men utan hjälpmedel. I kursen ingår även grammatiska moment som du i din skrivuppgift ska visa att du behärskar.

Innehåll

Tid: v 40-43

 

Förmåga:

Du kommer att få förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 

Mål:

 •  Att kunna läsa, förstå texten: J’habite à la campagne.

 • Att bli säker på räkneorden 31-69.

 • Att kunna ange datum

 • Att kunna formulera sig sammanhängande i en berättande, interaktiv text.

 • Att kunna böja -er verb efter person.

 • Att kunna använda genitiv.

 • Att kunna böja verbet aller

 • Att kunna böja substantiv i plural

 • Att kunna alfabetet på franska, kunna bokstavera sitt namn

 

Instruktioner:

 

Vi kommer att arbeta med olika övningar från La Nouvelle Chouette, C kap 3, s 22-31.

 

Examinationsuppgift:

 

 

 • Att kunna skriva en text i form av en berättande text med syftet att  presentera dig själv. Uppgiften ska skrivas som salskrivning utan hjälpmedel X Uppgiften är kopplad till förmåga 5.

 

Mindre test som ordtest, test som prövar att du har förstått grammatiken kompletterar examinationsuppgifterna. 

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift: Chère Hélène

 • Skrivuppgift

Matriser

M2 SvA
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Moderna språk, Lgr 11 Brattebergsskolan åk 7-9

LYSSNA OCH LÄSA - Elevens förmåga att:

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå

TALA, SKRIVA OCH SAMTALA - Elevens förmåga att:

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.
Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.

MODERNA SPRÅK I VÄRLDEN - Elevens förmåga att:

 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå