👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utrymningsövning Backebo

Skapad 2019-11-11 09:46 i Backebo Dibber Sverige AB
Förskola
På Backebo tränar barnen på att utrymma lokalerna 1 gång per termin för att veta vad de ska göra om en ev. brand skulle uppstå.

Innehåll

Mål:

Barnen ska förstå rutinerna för som behöver ske om en ev. utrymning skulle äga rum. Barnen ska skynda sig ut och veta var de ska samlas.

Genomförande:

- En tidpunkt bestäms när utrymningsövningen ska äga rum, bestäms av skyddsombud tillsammans med ansvariga pedagoger
- Barnen förbereds i förväg genom att samtala kring utrymningsövning tillsammans med pratkartor om vad man behöver göra under en utrymningsövning: Reagera, Skynda sig, Samlas.
- Materialet "Ellie och Jonas lär sig om eld" läses tillsammans med barnen, och samtal sker kring vad som sker i boken.
- Kl. 9:10 på bestämd dag illustreras ett brandlarm (antingen med brandvarnare eller visselpipa).
- Barnen skyndar sig ut och samlas på samlingsplatsen (Ängen samlas vid lilla kullen, Fröet/Plantan samlas vid stora kullen).
- Pedagogerna har uppdragen: kontakt, eftersök och ledare till samlingsplats.
- Efter genomgången utrymningsövning går barnen och pedagogerna in igen.

Dokumentation:

 - När utrymningsövningen äger rum tar pedagogen som startar larmet tid. Tiden avslutas när kontroll av barngrupp är gjord, samt efterkontroll av lokalerna.
- Sammanställning av hur utrymningsövningen gick görs av ansvariga på avdelningen och sammanställs till skyddsombud.

 

Utvärdering- Uppföljning:

- Utvärdering av utrymningsövningen görs i samband med sammanställningen och utvecklingsområden lokaliseras.

Kopplingar till läroplanen

  • resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och
    Lpfö 18
  • analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. 
    Lpfö 18