👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, temperatur, isolering och energiflöden

Skapad 2019-11-11 09:59 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Kemi Fysik
Värme hör ihop med hur snabbt molekyler rör sig - ju snabbare desto varmare. Tar ett ämne större plats när det blir varmt? Hur sprider sig värme? Hur håller man kvar värmen? Hur mäter man värme?

Innehåll

Vid planeringen av detta område tog vi en utgångspunkt i punkten Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet t.ex. med kläder, termos och husisolering”  i det centrala innehållet  4-6: 

I det centrala innehållet 4-6 hittade vi fler punkter som kan relateras till detta område och funderade över vad punkterna kan innebära i relation till området.

 • Energins oförstörbarhet och flöde
  • Energi försvinner inte
  • Om något blir varmare har det tagit upp energi
  • Om något blir kallare har det avgett energi
 • Energiflöde mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet?
  • Energi går från det som är varmt till det som är kallt.
  • Det som är varmt avger energi. Det som är kallt avger inte kyla – det tar upp energi.
  • Isolering gör att energiflödet blir långsammare. Luft isolerar – dunjacka osv. Tjock jacka eller flera lager?
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  • Termometer
  • kylskåp, frys
  • isolering, hus, bygga energismart, kläder
  • värmeelement, spis, mikro
 • Beskrivningar och förklaringar av naturen
  • Partikelmodell, faser (fast flytande gas)
  • I varmt vatten rör sig vattenmolekyler fortare än i kallt. I varm luft rör sig luftmolekylerna fortare än i kall. Står de helt stilla är det så kallt som det kan bli.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  • Trenden densamma i laborationen
  • Vad tror ni händer, kontrollera med experiment/observation, slutsats?
  • Vad händer om man gör experimentet igen?
 • Mätningar och mätinstrument
  • Termometer, klocka, m.m.
 • Dokumentation
  • Tabell, bilder (film?), enkel text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  A 6