Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spännande texter

Skapad 2019-11-11 10:03 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Vi ska arbeta med berättande texter. Du kommer att lära dig hur spännande berättelser är uppbyggda. Du kommer att avsluta arbetsområdet med att skriva en egen spännande berättelse.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska arbeta med berättande texter. Du kommer att lära dig hur spännande berättelser är uppbyggda. Du kommer under arbetsområdet att få skriva en egen spännande berättelse.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande

Skrivrummet 

Läsrummet text och övningsbok

Genomgångar

 

Grovplanering

v. 46 Steg 1 Inledning & Layout

v. 47-48 Steg 2  Skapa levande miljöer och skapa spänning

v. 49 Steg 3 Skriva tillsammans med kamrater

v. 50-51 Steg 4 Planera och skriva en egen spännande text

IKT och medier

 Bingel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Spännande berättelse år 5

Rubrik 1

Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Inledning
Använder inte en av inledningstyperna.
Använder en av inledningstyperna på ett tydligt sätt.
Använder en av inledningstyperna på ett tydligt sätt som lockar till fortsatt läsning.
Använder en av inledningstyperna på ett tydligt sätt som lockar till fortsatt läsning.
Berättelsekurva
Problem Fyra händelser Upplösning
Återger en rad händelser som inte verkar leda till ett problem.
Har en inledande händelse som leder till ett problem med en upplösning.
Skapar en tydlig berättelsekurva och utvecklar handlingen genom att ha med fyra händelser och en tydlig upplösning.
Skapar en tydlig berättelsekurva och utvecklar handlingen genom att ha med minst fyra händelser och en tydlig upplösning.
Avslutning
Skriver en enkel avslutning, t.ex. ”Det var en dröm.”
Försöker skriva en avslutning. Använder vanliga teman, t.ex. att det goda besegrar det onda.
Sammanfattar berättelsen och knyter ihop avslutningen med resten av texten.
Sammanfattar berättelsen och knyter ihop avslutningen med resten av texten på ett mycket tydligt sätt.
Tempus
Har vissa svårigheter att hålla ett bestämt tempus.
Håller sig i viss mån till ett och samma tempus.
Använder tempus korrekt.
Använder tempus korrekt.
Sambandsord
Använder några få enkla sambandsord, som t.ex. ”och, sen”.
Använder vanliga sambandsord som t.ex. ”för att, därför, så att”.
Använder mera komplexa sambandsord som t.ex. ”även om, å andra sidan”.
Använder mera komplexa sambandsord som t.ex. ”även om, å andra sidan” med stor variation.
Berättarteknik
Texten innehåller inga eller få gestaltande beskrivningar eller berättartekniska grepp.
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar samt en del berättartekniska grepp, avsedda att skapa spänning och väcka intresse.
Texten innehåller gestaltande beskrivningar av olika slag, liksom olika berättartekniska grepp, medvetet valda för att skapa spänning och väcka intresse.
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar av olika slag, liksom olika berättartekniska grepp, medvetet valda för att skapa spänning och väcka intresse.
Språkregler
Stor bokstav och punkt Ordföljd Stavning Skiljetecken Talstreck
Har vissa svårigheter att följa språkreglerna.
Följer språkreglerna med viss säkerhet.
Följer språkreglerna med säkerhet.
Följer språkreglerna med stor säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: