Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Food

Skapad 2019-11-11 10:18 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 6 Engelska
Which food is common in different countries? How to order at a restaurant Can you follow a recipe? Create a menu. Which is your favorite dish? All this and much more we will work with under the theme "food"

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 •  Kunna förstå och kunna tolka innehållet i talad engelska och i texter som handlar om mat. (t.ex. läsa en meny och kunna agera utifrån en instruktion)
 •  Kunna formulera sig i tal och skrift (t.ex. kunna göra en beställning på en restaurang, skriva ner ett recept)
 •  Kunna förstå och använda rätt tempus, tidsform, i tal och skrift(presens och preteritum)
 • Bygga ut ditt begrepps- och ordförråd inom temat "food" och sedan använda dessa i ett relevant sammanhang 

 Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • läsa olika texter 
 • skriva egna dialoger
 • framföra dialoger
 •  hörövningar
 •  skrivuppgifter
 • se på filmer(återberätta)
 • Sammanfatta och återberätta 

Bedömning/synliggörande av förståelse

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • din delaktighet i olika övningar, viljan att kommunicera skriftligt och muntligt.
 • förmågan att göra omskrivningar och förtydliga din kommunikation
 • att i skrift och tal använda dig av huvudsak rätt tempus.
 •  framförandet av egna dialoger
 • inlämnade texter (t.ex. recept)
 • kunna sammanfatta det mest väsentliga från en text/film och muntlig framställning

Källor vi kommer att använda

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
kunskapskrav Engelska

Bedömningen avser

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Ny nivå
Förmåga att
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förmåga att
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommen-tera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmåga att
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Förmåga att
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förmåga att
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Ny rubrik

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Ny nivå
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: