👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht-19: Första världskriget åk. 8

Skapad 2019-11-11 10:19 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
I arbetsområdet tar vi främst upp orsakerna till kriget - nationalism, kolonialism/imperialism, kapprustning, alliansbyggandet och skotten i Sarajevo. Vi diskuterar även historiska källor.
Grundskola 7 – 9 Historia
Det stora kriget, kriget som snabbt skulle vara slut...

Innehåll

Konkretisering

Eleverna kommer i arbetet om WW1 att jobba med:

 • visa sin förmåga beskriva, förklara kriget - orsaker och konsekvenser.
 • visa sin förmåga att använda fakta, ord och begrepp för att sammanfatta viktiga händelser och företeelser under kriget.
 • visa sin förmåga att resonera, dra slutsatser och se samband mellan händelser och företeelser före kriget.
 • visa sin förmåga att källkritiskt granska olika historiska källor.

Arbetssätt

Genomgångar av läraren och filmer utifrån perspektiven kolonialism/imperialism och nationalism. Därefter jobbar eleverna med att sammanfatta imperialismen, söka och förklara orsaker till och konsekvenser av kriget samt resonera om olika källor (trovärdighet).

Redovisning och bedömning

Grunden för bedömningen är uppdelad i tre delar:

 1. Historisk referensram
 2. Resonera kring orsaker/konsekvenser
 3. Resonera kring källors trovärdighet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
WW1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historisk referensram
Bakgrunden till kriget - nationalism, imperialism, kapprustning, allianserna... Konsekvenserna av kriget - Tysklands skuld, nya gränser/länder, ekonomisk kris
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Resonera och dra slutsatser
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Källors trovärdighet
Livet i skyttegravarna
Eleven kan använda historiskt källmaterial och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.