Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden årskurs 4

Skapad 2019-11-11 10:43 i Centralskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Svenska Historia Svenska som andraspråk
Eleverna kommer att få lära sig om den senare delen av Järnåldern som kallas Vikingatiden. Vilka var personerna i samhället? Hur levde man och vilka religioner fanns?

Innehåll

Lärandemål

 

 • Att kunna berätta om Vikingatiden på ett förståeligt och övergripande sätt. 

 

Undervisning

 • Du kommer att få läsa texten i Läromedlet PULS tillsammans med läraren och övriga klassen
 • Du kommer att få besvara frågor om texten 
 • Du kommer att få se flera olika filmer om Vikingatiden
 • Du kommer att få diskutera olika frågor med klasskamraterna
 • Bedömning

 

 • Din text om en karaktär på Vikingatiden kommer att bedömas enl krav från Lärandematrisen i Historia och SV/SVA.
 • Du kommer att få ett skriftligt prov på Vikingatiden den 12 december 2019.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6

Matriser

Hi Sv SvA
Vikingatiden

Vikingatiden

Ganska säker
Säker
Mycket säker
Kunna förstå och diskutera om förändringarna under vikingatiden.
Eleven kan resonera om någon orsaker och konsekvens till samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Hur påverkades människor av att det kom en ny religion?
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Jag kan förstå och återberätta om några specielle saker som hände under vikingatiden. Jag kan även samtal och resonera om vilka orsaker och konsekvenser detta ledde till. Detta gör jag på ett enkelt sätt, med lite extra hjälp.
Jag kan först och återberätta om några specielle saker som hände under vikingatiden. Detta gör jag på ett grundlig och övergripande sätt där jag även kan berätta, samtala och diskutera om vilka orsaker som ledde till samhällsförändring och vad konsekvensen blev. Detta gör jag på ett enkelt sätt utan någon hjälp.
Jag kan förstå och återberätta på ett väl utvecklande sätt, saker som hände under vikingatiden. Jag kan även berätta, samtala och diskutera om vilka orsaker som ledde till samhällsförändring och vad konsekvenserna blev. Detta gör jag på ett väl utvecklande sätt som också för mitt resonemang framåt.
Förstå och kan berätta om några personer och händelser.
Eleven har kunskaper om några personer, förhållanden och händelser under Vikingatiden
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Jag kan förstå och berätta om hur människorna bodde, livet i vikingabyn, och jag kan berätta om olika gudar inom vikingatiden. Detta gör jag på ett enkelt sätt, med lite extra hjälp.
Jag kan förstå och berätta om hur människorna bodde, livet i vikingabyn, och jag kan även berätta om olika gudar inom vikingatiden. Detta gör jag på ett enkelt och begripligt sätt utan hjälp.
Jag kan förstå och berätta om hur människorna bodde, livet i vikingabyn, och jag kan även berätta om olika gudar inom vikingatiden. Detta gör jag på ett väl utvecklande sätt där jag också för resonemanget framåt.
Kunskaper om vikingatidens resor och deras påverkan av andra människor.
Du har goda kunskaper om hur Vikingarnas resor och möten med andra personer påverkade deras sätt att leva.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Jag kan förstå och berätta om hur vikingarna reste, vart de reste och varför de resta. Jag kan även berätta om vilka människor som påverkade dem och varför de gjorde det. Detta gör jag på ett enkelt sätt men med extra hjälp.
Jag kan förstå och berätta om hur vikingarna reste, vart de reste och varför de resta. Jag kan även berätta om vilka människor som påverkade dem och varför de gjorde det. Detta gör jag på ett begripligt sätt utan hjälp.
Jag kan förstå och berätta om hur vikingarna reste, vart de reste och varför de resta. Jag kan även berätta om vilka människor som påverkade dem och varför de gjorde det. Detta gör jag på ett väl utvecklande sätt där jag också för resonemanget framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: