👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Godnatt Mr Tom - högläsning

Skapad 2019-11-11 13:18 i Friskolan Asken Grundskolor
Skrivuppgift efter läsningen.
Grundskola 6 Svenska
Vad kan hända när kriget kommer? Hur kommer det sig att en pojke inte kan få bo kvar hos sin mamma? Hur ska man veta vem som är vän eller fiende? Detta är svåra och viktiga frågor som läsningen av boken "Godnatt Mr Tom" skriven av Michelle Magorian låter oss fundera över.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Mål med kursen

Du ska

 • Lyssna och visa att du har förstått det du har hört på olika sätt
 • Uttrycka tankar i skrift samt självständigt formulera dina åsikter genom användningen av loggbok
 • Ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument och skriva en egen text i anslutning till bokens slut
 • Dela in text i stycken samt kunna använda stavningsregler och skiljetecken på ett i huvudsak korrekt sätt
 • Bearbeta din text samt ge och ta emot respons från en kamrat

Bedömning

Vad?

Din analytiska förmåga där du kan förklara, visa på samband och kunna se utifrån och växla mellan olika perspektiv. 
Din kommunikativa förmåga där du samtalar och diskuterar kring det lästa samt motiverar dina egna åsikter och ståndpunkter.

Hur?

Du deltar muntligt i bokdiskussioner kring det lästa. Du svarar regelbundet på frågor, resonerar kring det lästa, formulerar egna tankar och åsikter samt motiverar dessa i din loggbok.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
- skrivuppgift

Berättelse

>>>>
>>>>
>>>>
Innehåll
Innehållet stämmer överens med uppgiften och din berättelse är begriplig. Du beskriver enkelt med en enkel handling.
Innehållet stämmer överens med uppgiften och innehållet i din berättelse framgår tydligare. Du försöker utveckla dina beskrivningar och din handling.
Innehållet stämmer överens med uppgiften och handlingen i din berättelse är tydlig. Du gör utförliga beskrivningar och berättelsen har en välutvecklad handling
Disposition
Din text har en början, ett innehåll och ett slut.
Din text har en genomtänkt inledning och avslutning
Texten är mycket välplanerad.
Språk
Du använder enkla ord men visar att du försöker variera ditt ordval. Du skriver i huvudsak korrekt med enkla, korta meningar.
Du varierar ditt ordval och använder egna formuleringar. Du försöker skriva längre meningar och varierar din meningsbyggnad.
Ditt ordval är passande och varierat. Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Skrivregler
Du använder grundläggande regler för stavning och skiljetecken för det mesta
Du använder grundläggande regler för stavning och skiljetecken
Du visar att du är säker på grundläggande regler för stavning och skiljetecken