Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rockar Fett - läsförståelse (med matris)

Skapad 2019-11-11 13:37 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under några veckor kommer ni att få läsa boken "Rockar Fett" av Domenica Luciani. Eleverna har läsläxa och sköter läsningen enligt ett schema. Till boken följer ett antal frågor, som eleverna ska svara på skriftligt.

Innehåll

Syfte

  • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
  • Formulera och kommunicera i tal och skrift. 
  • Utveckla reflektionsförmågan

Centralt innehåll

  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften. avsändare och sammanhang.
  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. 

Konkretisering

  • Läsning av en gemensam bok som heter "Rockar Fettoch svarar på frågor om boken.

Undervisning/arbetssätt

  • Området inleds med att första kapitlet högläses för eleverna. 
  • Eleverna läser ett visst antal sidor per vecka ur boken och arbetar med att skriftligt besvara frågor.

Bedömning

  • Bedömning av boken sker skriftligt.

Matriser

Sv SvA
Läsa och analysera skönlitteratur

På väg att uppnå målen
Grundläggande kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Läsa
Du läser boken och visar viss läsförståelse men du har svårt att göra sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar en god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av bokens handling och personer
Skriva
Har inte riktigt nått målen
Du skriver med viss språklig variation vad gäller meningsbyggnad och ordval. Använder de svenska skrivreglerna någorlunda korrekt
Du skriver med relativt god språklig variation genom att försöka variera meningsbyggnaden Använder de svenska skrivreglerna korrekt
Du skriver med god språklig variation genom att variera meningsbyggnaden Korrekt användning av de svenska skrivreglerna
Reflektion/analys
Du skriver korta svar som inte visar på reflektion
Du skriver ganska korta svar men du försöker skriva med lite egna tankar och reflektioner
Du skriver ganska utvecklade svar som innehåller enklare reflektioner och egna tankar
Du skriver utförliga svar som innehåller mycket väl utvecklade reflektioner och egna åsikter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: