Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nobel-arbete

Skapad 2019-11-11 13:52 i Bohusskolan Ale
Du skall skriva ett ämnesövergripande arbete som främst kommer att handla om någon uppfinning som har påverkat männskligheten och/ eller gjort livet lättare för människan.
Grundskola 4 – 6 Matematik Svenska Svenska som andraspråk Teknik
Du kommer att skriva om någon uppfining eller uppfinare som du kommer att få redovisa .

Uppgifter

  • Exempel innledning

  • Nobel arbete

  • Nobel arbete

Matriser

Sv Ma Tk SvA
Nobel-arbete

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Sv Ma Tk SvA
Ämnesövergripande arbetssätt 6-9

Använda faktakunskap
Elevens resonemang om för- respektive nackdelar är i huvudsak korrekt men svagt underbyggt av fakta. Exempel...
Elevens resonemang om för- respektive nackdelar är korrekt och delvis underbyggt av fakta. (T.ex. hur riksdag/ regering fungerar, relationen och maktspel mellan partier samt relationen mellan väljare och partier.)
Elevens resonemang om för- respektive nackdelar är korrekt och väl underbyggt av fakta. (T.ex. hur riksdag/ regering fungerar, relationen och maktspel mellan partier samt relationen mellan väljare och partier.)
Använda begrepp
Eleven använder, och visar förståelse för enstaka begrepp. Exempel:
Eleven använder och visar förståelse för några begrepp
Eleven använder, och visar förståelse för flera begrepp.
Ge exempel och förklara
Elevens exempel på lösning har låg grad av relevans. Motiv förklaras på ett korrekt sätt men eleven ser bara delar av motiv.
Elevens exempel på lösning är relevant. Motiv förklaras på ett korrekt sätt och merparten av motivet redogörs för.
Motiv förklaras på ett korrekt sätt och merparten av motiven redogörs för.
Identifiera likheter och skillnader
Eleven redogör för enstaka, i huvudsak korrekta och relevanta, likheter och skillnader. (Eleven hittar både likheter och skillnader...)
Eleven redogör för några korrekta och relevanta likheter och skillnader.
Eleven redogör för mer ­ parten av skillnaderna, de mest relevanta ska ingå och de ska vara korrekta.
Jämföra I
Eleven redogör oftast för enstaka, i – huvudsak korrekta, för- och nackdelar Exempel:
Eleven redogör för några korrekta och relevanta för- och nackdelar med att ingå i en allians, både för- och nack- delar måste ingå i svaret.
Eleven redogör för flera kor- rekta och relevanta för- och nackdelar med att ingå i en allians, både för- och nack- delar måste ingå i svaret.
Jämföra II
Elevens redogörelse av skill naderna förklaras i huvudsak på ett ytligt sätt, t.ex. tas få olika aspekter* upp och för klaringarna sker i huvudsak i ett steg.
Elevens redogörelse av skill naderna förklaras delvis på djupet, t.ex. tas några olika aspekter upp och skillna derna förklaras emellanåt i flera steg.
Elevens redogörelse av skill naderna förklaras på djupet, t.ex. tas flera olika aspekter upp och skillnaderna förkla ras ofta i flera steg.
Se samband
Elevens förklaringar är i huvudsak korrekta men bara delvis tydliga, till exempel så ges förklaringar oftast bara i ett steg.
Elevens förklaringar till varför grupperna är vinnare/förlorare är korrekta och i huvud­ sak tydliga, till exempel så ges förklaringar emellanåt i flera steg.
Elevens förklaringar till varför grupperna är vinnare/förlorare är korrekta och genom­ gående tydliga, till exempel så ges förklaringar ofta i flera steg.
Identifiera
Eleven identifierar inte något dilemma tydligt och klart men är, utifrån en välvillig tolkning, på rätt spår.
Eleven identifierar ett dilemma. Förklaringarna är dock inte genomgående tydliga, till exempel uttrycks sambandet mellan dilemmat och demokrati inte helt tydligt.
Eleven identifierar ett dilemma. Förklaringarna är genomgående tydliga, framför allt uttrycks sam- bandet mellan dilemmat och demokrati tydligt. Kan se olika dilemman...
Dra slutsatser
Eleven visar bara delvis tydligt, dvs. eleven ger bara emellanåt tydliga förklaringar till varför... Svag koppling....
Eleven ger genomgående tydliga förklaringar till varför... Delvis tydlig koppling....
Eleven är genomgående mycket tydlig i sitt svar. Elevens motiveringar är kopplade på ett tydligt och korrekt sätt
Perspektivbyte
Elevens argument berör oftast i huvudsak bara individ eller samhälle.
Elevens argument berör delvis både individ och samhälle.
Elevens argument berör genomgående både individ och samhälle. Elevens resonemang är alltid djupgående.
Granska
Elevens resonemang om källornas objektivitet/trovärdighet är ofta i stora delar något otydligt, det vill säga det finns bara enstaka skrivningar med relevanta omdömen om källornas objektivitet/tro- värdighet.
Elevens resonemang om källornas objektivitet/tro värdighet är delvis tydligt, det vill säga det finns några skrivningar med relevanta omdömen om källornas objektivitet/trovärdighet.
Elevens resonemang om källornas objektivitet/tro värdighet är tydligt, det vill säga resonemanget präglas genomgående av relevanta omdömen om källornas objektivitet/trovärdighet.
Argumentera
Elevens argumentation är ytlig, elevens argument har t ex låg grad av relevans och/eller så sker argumentationen i huvudsak i ett steg.
Elevens argumentation är delvis djupgående, elevens argument är emellanåt relevanta och/eller argumentationen sker emellanåt i flera steg.
Elevens argumentation är djupgående, elevens argu ment är mycket relevanta och/eller argumentationen sker ofta i flera steg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: