Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget - orsaker och konsekvenser

Skapad 2019-11-11 14:09 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Historia
I detta arbetsområde kommer du att lära dig om: 1. Orsaker till första världskrigets utbrott 2. Krigföringen på väst- respektive östfronten 3. Krigets påverkan på världspolitik & Sverige 4. Krigets konsekvenser - ex Versaillesfredens villkor samt vad dessa ledde till Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov ons v.48 (27/11)

Innehåll

Planering 

V.45 Skotten i Sarajevo - krigets upptakt 

V.46 Föreläsning del 1 + film 

V.47 Föreläsning del 2 + förberedelser inför prov

V.48 Tisdag 26/11: Träna inför provet. Omprov historiebruk. Onsdag 27/11 prov.  

 

 

Förberedelser inför provet: Läs sidorna 120-127, 70-72 samt 185-186 i Möt historien. Ta hjälp av PPT "Världserövring och världskrig" samt dina anteckningar. Har du koll på frågorna nedan kommer du att fixa provet utan problem!   

 

1.      Processen som ledde fram till krigsutbrottet (28 juni - 6 augusti 1914), vad hände och varför?

2.      Nationalismens betydelse för krigsutbrottet. På vilka sätt bidrog nationalistiska stämningar till fullskaligt krig?

3.      Ekonomiska motiv bakom kriget. Trots att krigsföretag är dyra fanns flera parter som trodde att de skulle tjäna på härliga fältslag. Vilka? Varför?

 

4.      Vilka skillnader kännetecknade krigföringen på väst- respektive östfronten? Vad berodde dessa skillnader på? Vad var speciellt med slaget vid Somme? Vilken betydelse hade ny teknik för krigsförloppet?

 

5.      I Sverige gick åsikterna isär om vi skulle rusta för krig eller inte. Beskriv Bondetåget och Borggårdstalet i februari 1914. Vad hände? Varför? Vad ledde det till? 

 

6.      Hur påverkades svensk ekonomi och politik av kriget (Nyckelord - "Hungerskjöld", "Gulaschbaron", "Importförbud", "Hungeruppror - skitåret 1917")?

 

7.      Varför gick USA in i kriget 1917? Varför lämnade Ryssland 1918?

8.      Hur påverkades Europas nya gränser av Versaillesfreden 1919? Vilka parter "vann" respektive förlorade på kriget? Vilka imperier gick under och vilka nationer föddes? Hur och varför skapade detta framtida spänningar mellan och inom nationer?

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor första världskriget

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: