Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Floyd lär oss om miljö

Skapad 2019-11-11 14:51 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Den lilla flugsnapparen Floyd dyker upp igen och vi får följa honom genom "Människolandet". Tillsammans med Floyd lär vi oss hur människan har påverkat vår natur och miljö.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla:

Din analysförmåga: Att kunna beskriva orsaker och konsekvenser av människors påverkan av naturen och miljön. Att jämföra för- och nackdelar med hur vi lever i vår natur och miljö.

Din kommunikativa förmåga: Att kunna samtala, diskutera och framföra egna åsikter samt argumentera för dem kring miljöfrågor.

Din begreppsförmåga: Att kunna förstå nya ord och begrepp samt använda dem i olika sammanhang.

Din metakognitiva förmåga:Att kunna se problem som kan uppstå om vi inte sköter natur och miljö "allt på jorden går runt, inget försvinner".

 

Bedömning - vad och hur

Du visar att du kan genom att du:

  • berättar om hur olika saker påverkar naturen och miljön positivt eller negativt.
  • beskriver hur du kan påverka miljön så att du bidrar till en hållbar utveckling
  • deltar i samtal och diskussioner kring miljöfrågor
  • beskriver olika material (ursprung, användning och egenskaper)
  • sorterar och återvinner olika material
  • känner igen och kan beskriva några växter och dess delar
  • kan ge exempel på vattnets egenskaper
  • kan förklara vattnets kretslopp på ett enkelt sätt
  • kan planera, genomföra och dokumentera enkla undersökningar

 

 

 

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att tillsammans med fågeln Floyd få lära om miljö.
Varje vecka läser du tillsammans med en kamrat ett kapitel i boken "Floyd i människolandet". Ni får uppgifter och problem att lösa inför måndagens utomhusaktivitet.
Du kommer att få utforska närmiljön.
Du kommer att få lära om miljö på olika sätt. Till exempel genom problemlösning i lärgrupper, studiebesök, experiment, texter, filmer, sånger och genom att lyssna.
Du kommer att få göra enkla undersökningar.
Du kommer att få dokumentera undersökningarna.
Du kommer att få plocka och sortera skräp utifrån vilket material de är tillverkade av och lära om återvinning.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: