Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng 6: Source Criticism & Informal - Formal English:

Skapad 2019-11-11 15:07 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Gymnasieskola Engelska
This section is about informal & formal English. Reservations for changes.

Innehåll

46

 

Grammar

Plural in Eng, Singular in Swe

Grammar Recap

Lecture:

Source Criticism

47

 

Grammar

The definite article & indefinite article

 

Grammar

Lecture

Formal vs. informal English

Formal – informal letters

 

48

 

 

Grammar Recap

49

Grammar

Examination

Grammar

Nouns – Generic & Specific

Examination: Letters

50

Examination

Diagnoses:

Reading + Listening

Diagnoses:

Reading + Listening

51

 

Movie

Movie

Uppgifter

 • Formal Letters

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Eng  -
 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.
  Eng  -
 • Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.
  Eng  -
 • Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse.
  Eng  -
 • Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk i olika genrer.
  Eng  -
 • Hur språk, bilder och ljud används för att påverka till exempel i politiska tal och reklam.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -
 • Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor.
  Eng  -
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.
  Eng  -

Matriser

Eng
Eng 6 Kunskapskrav

E
C
A
Förstå innehåll
Du kan förstå huvudsakligt innehåll & uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, & i skriven engelska, i olika genrer & i mer formella sammanhang. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera & dra slutsatser om innehåll & detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap & instruktioner.
Du kan förstå huvudsakligt innehåll & uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, & i skriven engelska, i olika genrer & i mer formella sammanhang. Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera & dra slutsatser om innehåll & detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap & instruktioner.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i snabbt tempo, & i skriven engelska, i olika genrer & i mer formella sammanhang. Du visar din förståelse genom att välgrundat & nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera & dra slutsatser om innehåll & detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap & instruktioner.
Välja strategier
Du kan välja & med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information & värdera olika källors tillförlitlighet.
Du kan välja & med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information & värdera olika källors tillförlitlighet.
Du kan välja & med säkerhet använda strategier för att söka relevant information & värdera olika källors tillförlitlighet.
Välja från olika medier
Du väljer texter & talat språk från olika medier & kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i din produktion & interaktion.
Du väljer texter & talat språk från olika medier & använder på ett relevant & effektivt sätt det valda materialet i din produktion & interaktion.
Du väljer texter & talat språk från olika medier & använder på ett relevant, effektivt & kritiskt sätt det valda materialet i din produktion & interaktion.
Formulera sig
I muntliga & skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt & relativt strukturerat. Du kan formulera dig med flyt & viss anpassning till syfte, mottagare & situation. Du bearbetar & gör enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga & skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig varierat, tydligt & strukturerat. Du kan formulera dig med flyt & viss anpassning till syfte, mottagare & situation. Du bearbetar & gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I muntliga & skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig varierat, nyanserat, tydligt & strukturerat. Du kan formulera dig med flyt & anpassning till syfte, mottagare & situation. Du bearbetar & gör välgrundade & nyanserade förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig
I muntlig & skriftlig interaktion i olika, även formella & komplexa, sammanhang kan du uttrycka dig tydligt & med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare & situation. Du kan välja & använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i & förbättrar interaktionen.
I muntlig & skriftlig interaktion i olika, även formella & komplexa, sammanhang kan du uttrycka dig tydligt, relativt ledigt & med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare & situation. Du kan välja & använda fungerande strategier som löser problem i & förbättrar interaktionen.
I muntlig & skriftlig interaktion i olika, även formella & komplexa, sammanhang uttrycker du dig tydligt, ledigt & med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare & situation. Du kan välja & använda väl fungerande strategier som löser problem i & förbättrar interaktionen & kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.
Diskuterar företeelser
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang & delar av världen där engelska används, & kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter & kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang & delar av världen där engelska används, & kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter & kunskaper.
Du diskuterar utförligt & nyanserat några företeelser i olika sammanhang & delar av världen där engelska används, & kan då också göra välutvecklade & nyanserade jämförelser med egna erfarenheter & kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: