Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liv och rörelse

Skapad 2019-11-11 16:46 i Björklövens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Vi vill bemöta och väcka glädjen till rörelse för att må bra och öka förståelsen för sambandet mellan fysisk aktivitet och utveckling, lärande och välmående genom livet.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi ser att barnen har ett behov av att röra sig och vill ge dem varierade möjligheter till att jobba med sin kropp. Vikten av fysisk aktivitet och medvetenhet om sin hälsa är något som forskningen visar på behövs vid tidig ålder för ökade möjligheter till utveckling, lärande och välmående i livet. Kanske är det så att flera barn inte får så stora möjligheter hemma till den rörelse som de utrycker ett behov av. Barnen visar att de tycker om fysisk aktivitet då de gärna tex går till skogen och ställs för fysiska utmaningar. De vill gärna dansa, jobba med kroppen och springa, både inne och ute.  

Mål

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 

Nedbrytning av valda läroplansmål

När barnen utforskar nya sätt att röra sig på ser vi att de har möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. När de motiverar varför de ska röra på sig visar de att de upptäcker en förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. Utveckling pågår när de visar glädje över fysisk aktivitet, då finner vi att barnen lägger en grundförståelse för vikten av rörelse i livet. När barnen själva redogör för hur kroppen kan fungera pekar det på en ökad förståelse för hälsan.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kör någon typ av rörelsefilm på morgonmötet efter frukost. Gruppen som går ut får lärarledd rörelselek som tex prova på olika sporter, leka lekar, göra hinderbana osv. Innegruppen blandar lekar och eget filmskapande med rörelsefilmer med tankar om kroppen och hälsan: Varför ska vi röra på oss, vad händer i kroppen? Barnen är med och kommer med ideer och innan lunch tar vi en lite lugnare samling med massage eller dylikt. Vi fortsätter att gå till skogen en dag/vecka där vi klättrar upp för branta backar och springer ´"trail". Flippertippan återkommer med rörelsefilmer och inspiration till rörelseglädje. På fredagar genomför vi någon form av "Fredagsfys" där vi jobbar med kroppen, tex miniröris, stationsträning eller liknande.

”Att röra sig och ha koll på grovmotoriken har stor betydelse, inte bara för den fysiska hälsan. Forskning visar att det också påverkar sådant som inlärning, koncentration, självförtroende och självbild”,går att läsa redan13 September 2011, i tidningen Förskolan. Att det är bra att röra på sig och om hur svenska barn rör sig för lite och riskerar en sämre hälsa på både kort och lång sikt, går att läsa om i diverse undersökningar och artiklar den senaste tiden.

 

I Anders Hansens forskning från 2016 kan vi ta del av hur motion och träning stärker våra hjärnor. Det kommer flera rapporter om hur svenska barn rör sig för lite och riskerar en sämre hälsa på både kort och lång sikt. Bland annat i en  regeringsrapport från Centrum för idrottsforskning från 2017 kan vi ta del av forskning där det framkommit att barn och ungas fysiska aktivitet behöver ökas, framförallt på helger, för att undvika ohälsa.

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: