Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-11-11 17:38 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola F – 3 Matematik
Planeringen i matematik för årskurs 3.

Innehåll

Tidsperiod

 •  Läsåret 19/20

Förmågor

Träna på att kunna:

 • förklara matematiska ord och hur räknesätt hänger ihop.

 • se skillnader mellan matematiska bilder, uträkningar och mönster

 • räkna ut med hjälp av addition, subtraktion, multiplikation och division

 

Övergripande mål och riktlinjer

 • Frågor som bevisar rimlighet
 • Elevdelaktighet i att förklara matematiken
 • I matematiken kommer det vara ett historiskt- och internationellt perspektiv

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • period 1 skolstart - höstlovet
  • Positionssystemet och uppställning
  • Multiplikation med tabellerna, innehållsmultiplikation och upprepad addition
 • period 2 höstlovet - sportlovet
  • gamla räknesätt (kinesiskt, romerska, egyptiska, maya)
  • statestik (stapeldiagram)
  • digitalklocka i samband med analogklocka
  • division och bråk
 • period 3 sportlovet - skolavslutningen
  • Mäta längd, volym och mängd
  • Sannolikhet
  • Tidsskillnader och datum

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Bedömningen kommer ske hela tiden i allt vi gör.

 

      Formativ

 • Praktiska matematiska övningar
 • Hur du förklarar matematiska ord 

     Summativ

 • Tester och nationellaprovet
 • Matematikbokens visa vad jag kan sidor

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Veckan kommer bestå av

 • praktiska övningar där eleverna tänker tillsammans.
 • Gemensamma övningar på whiteboardtavlorna.
 • matematikboken där eleverna träna sina färdigheter på egen hand.

 

Uppgifter

 • Äventyrsläxa v.20

 • Äventyrsläxa till v. 18

 • Bingel

 • Äventyrsläxor till v.10

 • Äventyrsläxa till v.7

 • Äventyrsläxor till v6

 • Äventyrsläxor till v.5

 • Äventyrsläxor

 • Matematikläxa till v.50

 • Matematikläxan till v.49

Matriser

Ma
Matematik

Posisionssystemet

Uppställning i addition och subtraktion Arbete med gamla räknesätt
Nivå 1
Behöver stöd
Nivå 2
Klarar av att arbeta med hjälp
Nivå 3
Klarar av att arbeta på egen hand.
Skriftling- och huvudräkningsstrategier
Svårighet med att uppfatta siffrors positioner och hur man räkna ut med att växla upp och ner.
Uppfattat siffrors positioner och hur man räkna ut med att växla upp och ner vid gemensamma övningar och tillsammans med en lärare.
Uppfattat siffrors positioner och hur man räkna ut med att växla upp och ner i enskilt arbete.

Multiplikation

Tabellerna Innehålls multiplikation upprepad addition
Nivå 1
Behöver stöd
Nivå 2
Klarar av att arbeta med hjälp
Nivå 3
Klarar av att arbeta på egen hand.
Tabellträning
Svårighet med att uppfatta att ta två, fem eller tio i taget.
Uppfattat hur man räkna två, fem eller tio i taget. Använder dig av multiplikationstavlan eller tabellerna för att träna in mönstren. Du har lättare när vi lär oss gemensamt.
Uppfattat hur man räknar 2, 3, 4, 5, 6 i taget utan till. Du använder multiplikationstavlan för att kontrollera dig själv att du hade räknat rätt. Du kan arbeta självständigt och förklara.
Innehålls multiplikation
Svårigheter med att se multiplikationer i bilder.
Uppfattat multiplikationer i bilder och hur många gånger du tar något. Du har lättare när vi lär oss gemensamt.
Uppfattat multiplikationer i bilder och hur många gånger du tar något. Du kan arbeta självständigt och förklara.
Upprepad addition
Svårigheter med att hålla talet i huvudet för att lägga till lika mycket en gång till.
Uppfattat och kan räkna samma siffra flera gånger i följd. Du arbetar lättare när vi lär oss tillsammans.
Uppfattat och kan räkna samma siffra flera gånger i följd. Du kan arbeta självständigt och förklara.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: