Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2019-11-11 20:05 i Anna Whitlocks gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Under det här momentet kommer vi att bekanta oss med litteraturhistorien, från de gamla grekerna och fram till idag. Hur speglar de litterära verken de samhällsförhållanden och idéströmningar som var typiska för sin tid? Ni kommer att i smågrupper att få djupdyka i historien utifrån ett valfritt litterärt tema och producera en podcast. Ni kommer även att få välja ett verk som ni har bekantat er med under arbetet med podcasten och skriva en litterär analys. Vilka tidstypiska motiv och genretypiska drag kan vi se i till exempel Odyssén?

Innehåll

v.40 Introduktion

v.41 Skriva faktablad om epoker gruppvis

v.42 Poddarbete i grupp

v.43 Poddarbete i grupp

v.44 Höstlov

v.45 Göra klart podcasts

v.46 Förberedelser inför enskild analys av valfri litterär klassiker

v.47 Enskild litterär analys på Digiexam

Uppgifter

 • Analys av valfri litterär klassiker

 • Podcast om ett litterärt tema

 • Faktablad om de olika epokerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
  Sve
 • Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
  Sve
 • Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
  Sve
 • Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.
  Sve
 • Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  Sve
 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
  Sve  -
 • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
  Sve  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: