Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Buddhismen

Skapad 2019-11-12 07:57 i Edsbro skola Norrtälje
Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med hinduismen och buddhismen.
Grundskola 6 Religionskunskap SO (år 1-3)
Buddhismen dominerar stora delar av sydostasiens religiösa liv. Men religionerna sträcker sig långt utanför Asiens gränser och finns på olika platser runt om i världen. Siddharta Gautama är en man vi läst en hel del om, hur gick det till när han blev en Buddha och vem är egentligen Dalai Lama? Och vad har han med Buddhismen att göra?

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re SO
Religion

->
--->
----->
Utbredning i världen.
Du kan något land där Buddhismen är en stor religion.
Du kan nämna två länder där Buddhismen är den viktigaste religionen samt säga någonting om hur Buddhismen spreds.
Du kan nämna de länder (som boken tar upp) där det finns många buddhister. Du kan utförligt beskriva hur Buddhismen spreds.
Siddharta.
Du kan berätta något om hur det gick till, då prinsen Siddharta blev munk.
Du kan relativt utförligt berätta om hur det gick till, då prins Siddharta blev munk.
Du kan utförligt berätta om hur det gick till, då prins Siddharta blev munk och därefter blev Buddha.
Buddha, vad är detta?
Du vet vad en Buddha är.
Du kan förklara vad en Buddha är.
Du kan utförligt beskriva vad en Buddha är. Du kan även namnge den förste Buddha.
"De ädla sanningarna"
Du kan något om "de fyra ädla sanningarna"
Du kan nämna samtliga sanningar av ”De fyra ädla sanningarna”.
Du kan nämna samtliga sanningar av ”De fyra ädla sanningarna.” Du kan även förklara HUR Siddharta kom fram till dessa sanningar.
Levnadsregler inom Buddhismen.
Du kan nämna minst en regel som ”Den åttafaldiga vägen” innehåller.
Du kan nämna minst 3 regler som ”Den åttafaldiga vägen” innehåller.
Du kan nämna minst 6 regler som ”Den åttafaldiga vägen” innehåller.
Återfödelse, tro inom Buddhismen.
Du vet vad Nirvana är.
Du kan förklara vad Nirvana är och till viss del förklara hur man slipper att återfödas.
Du kan förklara vad Nirvana är och utförligt förklara hur man slipper att återfödas.
*
Likheter och skillnader mellan religionerna.
Du kan nämna någon likheter mellan Buddhismen och Hinduismen.
Du kan nämna några likheter mellan Buddhismen och Hinduismen.
Extra!
Jag kan det här också, jag vill berätta det jag vet som inte kom med på provet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: