Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 2019 Kemi åk 6

Skapad 2019-11-12 08:33 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola F
I detta arbetsområde kommer vi att lära oss mer om olika ämnen och deras egenskaper. Vi kommer att fördjupa oss inom några ämnen och följa processen från råvara till produkt. Vi kommer även att träna på det naturvetenskapliga arbetssättet genom att utföra olika laborationer inom området.

Innehåll

Pedagogisk planering kemi åk 6 

 

I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med/om

 

Ämnen och hur de är uppbyggda kemiskt (grundämnen, molekyler, kemiska föreningar, blandningar osv.), periodiska systemet

Några vanliga kemikalier som används i vår vardag. 

Hur de är märkta och hur de ska hanteras.

Hur ämnen material utvinns och återvinns/återanvänds. 

Kretslopp ex kolets kretslopp

Ämnens olika egenskaper utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet…

Några metoder för att separera ämnen.
Arbetssätt och bedömning:

 

Genomgångar och aktiviteter för att förstå och lära på viktiga begrepp och grundläggande delar inom området. 

Test innehåll se tabell mer info kommer.  

 

Egen fördjupning om ett grundämne och en kemisk förening. Avslutas med muntlig presentation

 

         Planera, genomföra och dokumentera undersökningar. Tidsplan (endast preliminär)

Vecka

Tisdag

Onsdag

Fredag

45

Intro

Genomgång ämnen

Atom, molekyl, blandning

Genomgång säkerhetssymboler

Naturvetenskapligt arbetssätt

46

Naturvetenskapligt arbetssätt

Kemiska reaktioner

Kemisk förening

Fysikalisk förändring

Kemisk förändring

Kolets kretslopp

47

Naturvetenskapligt arbetssätt

Arbete med fördjupningsuppgift 

Begreppstest 

48

Arbete med fördjupningsuppgift

Arbete med fördjupningsuppgift

Arbete med fördjupningsuppgift

49

Muntlig presentation

Muntlig presentation

Muntlig presentation

 

 

Centralt innehåll:

 

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

 

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet

 

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

 

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

 

Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

 

Matriser

KEMI kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Denna matris innehåller delar av kunskapskraven för åk 6 i kemi.
  • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Undersökning (planera och genomföra)
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Undersökning (genomföra)
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökning (Resonera om undersökningen och resultatet)
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Undersökning (Dokumentation)
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utveck¬lade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Kunskap och användning av begrepp och olika kemiska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: