Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alla får åka med

Skapad 2019-11-12 09:37 i Smedjegårdens förskola Kristianstad
Alla får åka med, hösttermin 2019
Förskola
Alla får åka med 🚙

Innehåll

Mål med verksamheten

Med utgång från boken Alla får åka med av Anna-Clara Tidholm

Så här kommer vi att arbeta

Boken "Alla får åka med" presenteras på olika sätt så som bok, högläsning, bildvägg, dramatisering och film. Vi kommer att ha boksamtal med barnen utifrån bilderna då vi ställer öppna frågor till barnen.

 

Varför

Vi vill skapa en god gemenskap och stämning  i gruppen. Skapa ett klimat där" Alla får vara med" Att se likheter och olikheter, samtala om hur det är att vara en bra kompisar. Försöka sätta sig in i andras människors situation samt vilja hjälpa till.Vi samtalar mycket och tränar på att sätta ord på våra tankar och känslor. Barnen ökar sitt ordförråd och sin självkänsla av att få prata inför gruppen och lyssna på varandra. Syftet är att stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och stödja varandra. Anna- Clara Tidholms bok ger oss förutsättningar att på ett lekfullt och roligt sätt jobba med socialt samspel och språk.

Boken "Alla får åka med" ingår i vårt arbete inom Läslyftet där vi kommer att fördjupa oss i modulen "Läsa och berätta" under hösten.

 

 

Dokumentation och utvärdering

Vi fotograferar, filmar och antecknar. Samtal med barnen och mellan oss i arbetslaget.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: