👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelser

Skapad 2019-11-12 09:39 i Modersmål Trelleborg
Berättande texter Muntligt berättande Lyssna och läsa berättande texter Återberätta Svara på frågor som handlar om det vi läst (muntligt och skriftligt)
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Du kommer att få berätta och skriva om saker du varit med om. Du kommer att få lyssna på, läsa, återberätta, svara på frågor som handlar om det vi läst. Vi kommer prata om hur du kan variera språket i dina texter för att hjälpa dig att utveckla ditt skrivande.

Innehåll

Kunskapskrav

Muntligt berättande

-Kunna samtala om sådant du känner till.

Lyssna

-Kunna förstå texters budskap.

Läsa

-Kunna läsa med flyt och förståelse åldersanpassade texter.

Skriva

-Kunna skriva enkla meningar om välbekanta ämnen.
-Kunna skriftligt svara på frågor som handlar om det vi läst.
-Kunna skriva korta berättande, beskrivande och informerande texter.

Tala

-Kunna återberätta det vi läst.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Matriser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
UTTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera
Berättar enkelt om sig själv och sin omgivning
Berättar utvecklat om sig själv och sin omgivning
Berättar välutvecklat om sig själv och sin omgivning
SAMTALA och FÖRSTÅ
Kommunicera
Ställer enkla frågor, följer enkla instruktioner och svarar på enkla frågor
Ställer utvecklade frågor, följer instruktioner i två led och svarar på utvecklade frågor
Ställer välutvecklade frågor, följer instruktioner i flera led och svarar på välutvecklade frågor
TOLKA och FÖRSTÅ TAL
Kommunicera
Förstår enkla beskrivningar och berättelser
Förstår utvecklade beskrivningar och berättelser
Förstår välutvecklade beskrivningar och berättelser
LÄSA
Känner igen alla bokstäver i språkets alfabet Kan läsa ord genom att ljuda och känna igen
Är medveten om att det finns olika lässtrategier Kan läsa hela meningar
Kan läsa ålders anpassade texter med flyt
LÄSFÖRSTÅELSE
Förstår vad texten handlar om när någon läser och svarar enkelt på frågor om texten.
Förstår det som läser och berätta enkelt vad texten handlar om samt svarar på frågor om texten.
Sammanfattar väl texten med egna ord.
SKRIVA
Använder skiljetecken Är medveten om att det finns olika skrivstrategier
Är medveten om att det finns olika stavningsregler på svenska och modersmålet Kan använda några skrivstrategier Stavar rätt vanligtförekommande ord.
Skriver sammanhängande berättande, beskrivande och informerande texter. Stavar för det mesta rätt och grammatiken är rätt.