Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov år 9 - Provresultat

Skapad 2019-11-12 11:02 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Resultat av nationella proven år 9
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under läsåret kommer det genomföras tre olika nationella prov i svenska. Delprov A genomförs på höstterminen medan delprov B och C på vårterminen.

Innehåll

Beskrivning av delproven

Följande förmågor testas i de olika delproven

Delprov A prövar elevernas muntliga förmåga (i att presentera ett innehåll och att leda/delta i ett samtal).

16/3  Delprov B prövar elevernas läsförmåga.

18/3  Delprov C prövar den skriftliga förmågan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Nationellt prov år 9 svenska

F
E
D
C
B
A
Tala delprov A
Läsa delprov B
Skriva delprov C
Sammanlaget provbetyg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: