Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO: Vintern

Skapad 2019-11-12 12:22 i Backa skola Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 1 – 2 Biologi Fysik
Hur ser det ut i naturen på vintern? Varför ser det ut så? Hur kan du känna att det är vinter? Varför blir det vinter? Vad gör djuren på vintern?

Innehåll

Mål– syfte och konkretiserade mål

Du ska få lära dig: 

 • Varför det blir vinter
 • Vad som händer med djur och natur under vintern
 • Hur spåren efter några djur som lever i skogen ser ut
 • Att söka fakta och skriva faktatexter utifrån en sexfältare
 • Vad mossor och lavar är. Namn och utseende på några vanliga mossor och lavar

Undervisning– genomförande och tidsplan

Du ska lära dig genom att:

 • Läsa och skriva faktatexter, enskilt eller tillsammans med en klasskamrat
 • Se på film
 • Delta i genomgångar och klassrumsdiskussioner
 • Göra fältstudier

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Du kommer att bedömas genom hur väl du genomför uppgifterna och deltar i lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: