👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Demokrati

Skapad 2019-11-12 14:25 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Eleverna ges möjligheten att lära sig om begreppet demokrati. Hur går ett val till? Vad röstar medborgarna på? Vi testar även på att själva gå och rösta!
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Eleverna får lära sig om begreppet demokrati och valet. Vad innehar rösträtt? Vilka får rösta och vad röstar medborgarna på? Vilka är Eleverna får även själva gå och rösa!

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande

*Film
*Diskussion i helklass och grupp
*Skriva
*Skapa

 

Grovplanering

V.46: EPA- begreppet demokrati och vem som styr Sverige. Film SLI- "Så styrs Sverige".
V.47: Fokus på Sveriges två största partier. 
V.48: Fokus på hur riksdagsvalet går till. Information om att eleverna själva ska få rösta om vad de vill göra på en SO-lektion. Skapa egna valsedlar och kuvert. 
V.49: Val där varje elev får rösta. Sedan räknar vi rösterna tillsammans med hjälp av ett stapeldiagram. 
V.50: Valresultatet. Vi genomför den aktivitet som fick majoritet veckan innan. 
V.51: Kahoot. 

IKT och medier

*Kahoot- "Demokrati"
*Bildspel Socialdemokraterna- https://8sidor.se/socialdemokraterna/ 
*Bildspel Moderaterna- https://8sidor.se/moderaterna/ 

*Film SLI- https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%20%20610

Så här används mallen

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
    SO

Matriser

SO
Sjöviksskolans mall 1-3

Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Eleven kan berätta vad demokrati är och ge exempel.
Du kan berätta vad demokrati är och ge ett exempel.
Du kan berätta vad demokrati är och ge flera exempel.
Aspekt 2
Eleven kan berätta vad ett parti är och ge exempel.
Du kan berätta vad ett pari är och ge exempel på ett.
Du kan berätta vad ett parti är och ge exempel
Aspekt 3

SO
Sjöviksskolans mall 6-9

Rubrik 1

Du behöver öva på
E
C
A
Aspekt 1

SO
Sjöviksskolans mall 4-5

Icke godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Aspekt 1