Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grupparbete Språkhistoria åk 7

Skapad 2019-11-12 14:50 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Varje grupp redovisar varsin gren inom svensk språkhistoria
Grundskola 7 – 9 Svenska
Ni söker information om varsin epok och redovisar denna i grupper.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att eleverna ska:

 • lära sig att muntligt presentera/redovisa en gren inom svensk språkhistoria.
 • känna en muntlig säkerhet.
 • lära sig att samarbeta.
 • skapa sig en uppfattning om ett språks utveckling och variation.

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

 • Öva att tala inför andra i form av en muntlig redovisning.
 • Sträva efter att tala tydligt.
 • Sträva efter att titta upp från texten så mycket som möjligt.
 • Använda flera olika källor och granska dem.
 • Få kunskap om och kunna förmedla information muntligt och skriftligt.
 • Få kunskap om olika grenar inom svensk språkhistoria, så som lånord, dialekter, minoritetsspråk, runskrift.

Undervisning

Vi kommer att gå igenom delar av svensk språkhistoria. Varje grupp kommer att fördjupa sig i olika grenar. Grupperna kommer att redovisa sitt arbete, med hjälp av ett bildspel. Samma vecka kommer ni även att skriva ett mindre prov som baseras på de olika redovisningarna.

Bedömning

 • Struktur på redovisningen (röd tråd).
 • Sakkunskaper (vilken helhetsbild lyssnarna får av ämnet).
 • Förberedelse (hur väl du förberett din redovisning).
 • Din förmåga att tydligt framföra ditt arbetes innehåll inför åhörare (tydlighet, ögonkontakt, inlevelse m m).
 • Hjälpmedel (används hjälpmedel för att göra redovisningen tydligare och mer intressant).
 • Arbetets uppbyggnad och tydlighet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Muntligt

E
C
A
Struktur
Den ordning ni redovisar ämnet - från inledning till avslutning
Det finns en röd tråd och du försökte hålla dig till den.
En tydlig röd tråd med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och en tydlig avslutning. Tydliga övergångar.
En mycket tydlig röd tråd. Mycket tydlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och en mycket tydlig avslutning. Mycket tydlig övergånger.
Kunskap
Helheten i ämnet + konkreta exempel och detaljer.
Du gav publiken en god helhetsbild om ämnet.
Du gav en god helhetsbild om ämnet och en eller flera detaljer/konkreta exempel för en större förståelse. Publiken har fått en god inblick i ämnet.
Du presenterade ämnet på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild och flera konkreta detaljer/konkreta exempel. Publiken har stor behållning av redovisningen.
Hjälpmedel
Du visade något litet på tavlan.
Du använde dig av något hjälpmedel för att göra presentationen tydligare och mer intressant.
Du gjorde presentationen mer intressant och begriplig med hjälp av hjälpmedel.
Ögonkontakt
Du kom ihåg att titta upp ibland.
Du hade ofta ögonkontakt.
Du hade god ögonkontakt med mottagaren..
Tydlighet
Du pratade lagom högt och lagom fort när du redovisade.
Du talade tydligt och varierade rösten för att fånga lyssnarna.
Du anpassar röstvolymen och talhastigheten så att framförandet blir mycket intressant att följa.
Utantill- eller innantilläsning?
Du är delvis bunden till manus
Du är till största delen fri från manus
Du är helt fri från manus, det används bara som ett stöd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: