Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - Hållfasthet åk 6

Skapad 2019-11-12 20:49 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
De kommande veckorna kommer vi planera brobygge och bygga en bro i olika grupper.
Grundskola 4 – 6 Svenska Teknik
Vilka olika brotyper finns det? Hur får man en bro (eller ett torn) att bli stabil och vilka metoder/material använder man för att den ska klara all vikt som den utsätts för? Hållfasthet, vad är det egentligen? Under detta tema kommer vi att lära oss om hållfasthet i byggnader och andra konstruktioner genom att arbeta med broar.

Innehåll

Varför ska vi lära oss om hållfasthet?

 Vi ska lära om detta för att:
• förstå vad som gör hållfasta konstruktioner stabila
• se problem och lösa dem
• använda tekniska begrepp när vi samtalar

 Arbetssätt

Du ska få diskutera hur några olika broar är uppbyggda och utformade. Bl.a. ska vi på ett studiebesök om detta.
Du ska få göra egna konstruktioner där du tillämpar tekniker för att bygga stabilt.
Du ska få dokumentera i form av fysiska modeller och skriva instruktionstexter.

Vad ska vi lära?

Beskriva och ge exempel på några hållfasta konstruktioner.
Hur man kan bygga konstruktioner som är stabila och hållfasta med en begränsad mängd material.
Hur man skriva instruerande texter.

 

Vilka förmågor kommer du få möjlighet att utveckla?

- identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

- identifiera problem och utarbeta förslag till lösningar,

- använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Bedömning

Under arbetsområdet ska du bygga broar och torn. Du ska bidra med idéer, pröva idéer och vara aktiv på ett sätt som gör att arbetet går framåt.

Du ska också muntligt beskriva vad det är som gör dina konstruktioner stabila och hållbara.

Du ska skriva instruktioner på ditt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: