Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning

Skapad 2019-11-12 21:32 i Öjersjö Storegård Partille
Läsning, läsförståelse och lässtrategier.
Grundskola 5 Svenska
Att läsa och förstå olika typer av texter är viktigt! Vi kommer under läsåret att arbeta med läsning på olika sätt. Du kommer bland annat läsa självständigt, läsa i mindre grupp, lyssna till högläsning, ha textsamtal i helklass och smågrupper samt arbeta självständigt med olika typer av uppgifter kopplade till läsning.

Innehåll

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Läsning

På väg mot
-------------->
-------------->
Läsflyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt. Läser med flyt d.v.s. man har en klart och tydligt automatiserad avkodning vid läsning. Lässtrategier: förutspå vad en text handlar om, skapa inre bilder av miljöer i texter, undersöka ord man inte förstår, ställa frågor till text man läser, plocka ut nyckelord för att lättare kunna sammanfatta en text).
Läsa med gott/mycket gott flyt och använda lässtrategier på ett ändamålsenligt (och effektivt) sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Ex. Börjar jämföra och förstå skillnader i budskap på, mellan och bortom raderna i lästa texter. Ex. Gör enkla sammanfattningar och reflekterar över texters innehåll.
Göra utvecklade/välutvecklade sammanfattningar. Kommentera centrala delar med relativt god/god koppling till sammanhanget.
Budskap och upplevelse
Utifrån egna erfarenheter kunna tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Föra utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl... underbyggda resonemang. På ett utvecklat/välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: