Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brisens projektarbete 2019/2020 Världen och Vi - i en hållbar utveckling

Skapad 2019-11-13 08:11 i Åleds förskola Halmstad
Förskola
Vi vill främja barnens förmåga att utveckla empati och medkänsla samt förstå samband mellan handling och konsekvens. Detta för att främja ett socialt ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle​ Vad vi kan göra i det lilla som påverkar det stora.​ Vi vill att barnen ska utveckla en förståelse för hur deras påverkan har betydelse i världen och utifrån detta värna om världen och utveckla handlingskompetens och en positiv framtidstro.​

Innehåll

 

 Brisens syfte:

 

 Barnen ska få ökad förståelse för världen och utveckla sin egen handlingskompetens. Våra barn ökar sitt kunnande om världen delvis genom upplevelser kring 

 

 • världens fyra element –jord, luft, eld och vatten.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: