Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media och språk

Skapad 2019-11-14 08:36 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Den här planeringen syftar till att du ska få lära dig mer om de olika texttyperna som är vanligt förekommande i medier idag och att du ska få öva på att skriva de olika texttyperna för att få förståelse för hur språket används i de olika texterna för att stödja kommunikationen mellan läsare och skribent.

Innehåll

Om planeringen

Den här planeringen syftar till att du ska få lära dig mer om de olika texttyperna som är vanligt förekommande i medier idag och att du ska få öva på att skriva de olika texttyperna för att få förståelse för hur språket används i de olika texterna för att stödja kommunikationen mellan läsare och skribent.

Vi kommer att fördjupa oss i de olika texttyperna, arbeta med material från "Mediekompassen" och "Publicistguiden", arbeta med hur språket bygger texterna, hur källkritik fungerar, vad tryckfrihet är, vad upphovsrätt är och resonera kring integritet och digital publicering.

Den här planeringen innehåller alltså följande delar av det centrala innehållet i kursen Svenska 1:

 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
 • Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk

 

Så här ser planeringen ut:

Lektion 1 (14/11) Lektionen ger en översikt över de olika texttyperna som vi möter i medier.
 • Vi diskuterar olika begrepp som ni behöver kunna
 • Ni skriver en "ordlista" över de olika texttyperna och en del viktiga begrepp
 • Vi börjar sedan fokusera på texttypen reportage och går igenom den uppgift ni ska arbeta med.
Uppgiften heter "Reportage".
Lektion 2 18/11 Denna lektion ska ni skriva ert reportage.
Lektion 3 21/11 Denna lektion ska ni skriva klart ert reportage och lämna in det i lektionens slut.
 
Lektion 4 25/11 Den här lektionen pratar vi om källkritik och nyheter.
 • Vad får man skriva och vad får man inte skriva i en tidning?
 • Hur är en nyhetsartikel strukturerad, vad innehåller den och vad innehåller den inte?
 • Ni får läsa lite olika nyhetsartiklar och ska öva på att beskriva deras struktur.
 • Ni får en uppgift med faktafrågor kring källkritik.
Uppgiften heter "Nyhetsartikel"
Lektion 5 28/11 Den här lektionen skriver ni nyhetsartiklar.
Lektion 6 2/12 Den här lektionen skriver ni klart era nyhetsartiklar och lämnar in dessa.
 
Lektion 7 5/12 Den här lektionen pratar vi lite närmre om tryckfrihet, opinionsbildande och utgivning av tryckt/digitalt material.
 • Vi läser tryckfrihetsförordningen och ett par andra lagtexter och försöker förstå dessa. 
 • Vi går även igenom vilka texttyper som vanligen används för opinionsbildning och hur de brukar vara strukturerade.
Uppgiften heter "Opinionsbildning" och innehåller skrivandet av två typer av texter, den första ska vi påbörja att skriva innan jul.
Lektion 8 9/12 Den här lektionen skriver ni på den första texten i uppgiften "Opinionsbildning" 
Lektion 9 12/12 Den här lektionen skriver ni klart er text i uppgiften "Opinionsbildning" och lämnar in den i slutet av lektionen
Lektion 10 16/12 Den här lektionen får ni arbeta med att bearbeta texterna ni skrivit under de senaste veckorna.
Lektion 11 19/12 Den här lektionen reviderar ni klart era texter och så lämnar ni in era reviderade texter vid lektionens slut.

Lektion 12 9/1 Vi inleder ett grupparbete om yttrandefrihet, tryckfrihet, patent, upphovsrätt mm. Uppgiften går ut på att läsa in er på ert ämne och tillsammans skapa en powerpoint med presentationsmanus som ni ska presentera för halva klassen. 

Lektion 13 13/1 Ni arbetar vidare med era grupparbeten

Lektion 14 16/1 Arbeta klart med era presentationer.

Lektion 15 20/1 Redovisningar av era presentationer i halvklass. Skriva reflektion kring ett av ämnena du lyssnat på. Reflektionerna har deadline tisdag 21/1 kl 13.50.

 

Lektion 16 23/1 Vi pratar om presentationerna, repeterar en del innehåll och fräschar upp våra kunskaper om texttyperna recension, artikel, debattartikel, insändare, mfl. Jag pratar kort om ett par begrepp (reflektion och krönika) samt presenterar sista uppgiften: att skriva en krönika.

Lektion 17 27/1 Skriva krönika

Lektion 18 30/1 Skriva krönika

Lektion 19 3/2 Skriva krönika

Lektion 20 6/2 Skriva klart krönika och lämna in

Lektion 21 10/2 Avslutande lektion samt ett oförberett prov

 

 

Under alla dessa lektioner så kommer vi även som vanligt att läsa 10 minuter i en valfri skönlitterär bok. Se till att ha med en bok till alla lektioner. Det är ditt ansvar att skaffa en ny om du läser ut den du har eftersom vi alltid ska läsa på lektionerna! Under den tid ni ska läsa i samhällskunskapen så får ni gärna läsa den boken även under läsningen på svenskan. 

 

 

Om bedömningen

För att du ska veta vilka kunskapskrav du ska visa i slutet av den här kursen så kan du här se kunskapskraven på de olika nivåerna för detta område:

För betyget E:

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.

Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

 

För betyget C:

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.

Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

 

För betyget A:

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

Uppgifter

 • Krönika

 • Inlämning reflektion kring presentationerna

 • Inlämning powerpoint från presentationer om yttrandefrihet mm

 • Presentation av lagar och regler i media och publicering

 • 28/11 och 2/12 Nyhetsartikel

 • Källkritik och texter i massmedia

 • Ordlista

 • Reportage

 • Opinionsbildning

Matriser

Sve
Media och språk

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: