Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gladans fritids: Tema december - hälsa

Skapad 2019-11-14 09:01 i Nyhemsskolans fritidshem Halmstad
Grundskola F – 3
Gladans fritidshem Tema under december månad

Innehåll

 

Utgångspunkt

 

Vi har talat mycket om hälsa. Om vad som är bra för oss människor, exempelvis vad vi äter, att vi ska rör på oss.

 

Syfte/Varför ska vi undervisa kring detta innehåll

Vi pratar om:

 • alternativa sätt att baka, laga mat
 • vikten av att röra på sig
 • tänka rätt om vad du gör och hur du gör
 • positiv attityd/tänkande
 • vikten av att ta det lugnt

 .

Konkreta mål/vad

 

Vi vill se hur eleverna kan ta hand om sig själv mentalt och fysiskt.

 

Centralt innehåll

(se nedan)

 

Genomförande

 

Idrott: pulshöjande aktiviteter som avslutas med avslappning

Musik: sjunga om, lyssna, samtala om hur musiken kan påverka ens fysiska och mentala hälsa

Utelek: rörelse i utemiljö

Pyssel: öva upp finmotorik, samspel, kreativt tänkande

 

Uppföljning

Hur följer vi upp de konkreta målen?

Samtal med elever i grupp och enskilt (om det går), egna reflektioner och observationer som vi skriver in i Unikum.

När följer vi upp de konkreta målen?

I början av januari månad, anslutande till stängningsdagen 7/1.

 

Dokumentation

Vi skapar tillsammans bildstöd.

Reflektioner i Unikum, hembrev från Gladans vecka (med foton)

 

 

 

 

Utvärdering

Här utvärderar vi resultatet utifrån våra dokumentationer och resultatet utifrån elevernas röster.

Vad har fungerat bra? Varför?

Vad har fungerat mindre bra? Varför?

Vad i undervisningen behöver vi tänka på/förändra för att eleverna ska kunna utvecklas så långt som möjligt?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: