👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi åk 4

Skapad 2019-11-14 12:30 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Sverige åk 4
Grundskola 4 Geografi
I arbetet om Sveriges geografi kommer du bland annat att få lära dig hur olika delar av landet ser ut, vart det bor flest människor, namn på geografiska platser, vilka naturtillgångar vi har samt hur vi använder dessa.

Innehåll

Mål

När du har arbetet färdigt med Sverige så ska du känna till:
 • hur Sverige är indelat
 • hur olika delar av Sverige ser ut  
 • kunna namn och läge på Sveriges landskap samt större orter, berg, hav och vatten 
 • vilka Sveriges viktigaste naturtillgångar är 
 • hur vi använder våra naturtillgångar
 • var i landet det bor flest människor och varför
 • skillnaden på natur- och kulturlandskap

 

Förmågor du kommer få öva på:

Du kommer få öva på din förmåga att samtala, analysera och diskutera samt att inta ett källkritiskt förhållningssätt. 

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi titta på serien Geografens testamente - Sverige. Vi kommer läsa olika texter, arbeta med kartor och söka information på nätet. Vi kommer diskutera olika begrepp och dess betydelse. Vi kommer träna namngeografi på olika sätt. D

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att
- förstå och använda kartor och andra geografiska källor för att söka kunskap
- visa dina kunskaper om Sveriges landskap, namn och läge samt orter, berg, hav och vatten
- beskriva utmärkande drag och utbredning av naturlandskapet i olika delar av landet
- jämföra var och hur människorna lever och arbetar i de olika delarna av vårt land
- använda litteratur och media för att söka kunskap
- kritiskt granska information

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6