👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och hållbar utveckling - Geografi

Skapad 2019-11-14 12:42 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Geografi
Varje dag använder du den. Ofta helt utan att tänka på det eller kanske ens veta var den kommer ifrån. Energin. Vi behöver den för att få ljus i klassrummen, ladda mobilen och datorn eller för att åka buss eller tåg. Men var kommer den ifrån och vad innebär energikällorna för oss människor och vårt samhälle?

Innehåll

·         Jag kan ge exempel på olika energikällor och beskriva deras fördelar och nackdelar.
·         Jag kan diskutera och resonera om olika energikällors påverkan på människor, natur och samhälle.
·         Jag kan diskutera och resonera kring hur olika energikällor påverkar klimatet och därmed människa, miljö och samhälle.
·         Jag kan resonera om olika hållbarhetsfrågor, föreslå lösningar på problem samt resonera kring vilka konsekvenser olika     lösningar kan få.
·         Jag kan placera sårbara platser på en världskarta.
·         Jag kan använda geografiska begrepp som t.ex. fossila bränslen, förnybar energi och hållbar utveckling.

Uppgifter

 • Uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Energi och hållbar utveckling - Geografi

Energi och hållbar utveckling - Geografi

E
C
A
Kunskap och resonera
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Begrepp
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak relativt väl fungerade
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak väl fungerande sätt.
Kunskaper om klimatförändringar
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Resonera om hållbarhet
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.