Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Jag"

Skapad 2019-11-14 13:13 i Håksbergs förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Ett temaarbete kring jaget.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Vi har valt detta tema för att stärka barnens identiteter och jaguppfattning, samt lära känna varandra och bli en grupp där alla känner sig sedda och värdefulla och vågar tro på sig själva.

 

 

Vart ska vi?

Få barnen att utvecklas till självständiga och trygga individer.

Vi vill att barnen ska bli medvetna om vad de olika kroppsdelarna heter, vart de sitter och vad man använder dem till. 

 

 

  


Hur gör vi?

 

Vi har samling med barnen på deras nivå där vi sjunger namnsången, uppmärksammar de barn som är närvarande och icke närvarande, Vi uppmuntrar och stödjer barnens initiativ till kontakt med varandra och med oss vuxna.

Vi har sånger i samlingen som benämner alla barn och vuxna som är närvarande (namnsången) samt uppmärksammar barnen på vilka som inte är på förskolan. Genom frågor och uppdrag..

Vi kommer också att använda oss av barnens egna namnbilder för att se om de känner igen sitt eget namn. Först med namn och foto, sen bara det skrivna namnet.

Huvud Axel knä och tår | lära sig kroppsdelar | pedagogiskt rim

Vi kommer att ha temat på samlingar och i verksamhetens vardagliga situationer. Ofta samtalas det om familjen i leken och vid måltiderna. Vi  delar in stjärnans barngrupp i två grupper för att utmana barnen efter deras egna förutsättningar.

Vi dokumenterar med hjälp av Ipaden samt anteckna det barnen säger och gör, lärprocessen, vi  diskuterar och dokumenterar i arbetslaget vid kvällsmöten och vid utvärderings/planeringsdagar.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: