👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gränbyskolan: åk 6: Spanska: Hej! Hur är det? Hola! Qué tal?

Skapad 2019-11-14 13:36 i Gränbyskolan Uppsala
Skolämnen, fritiden och verbböjning i presens och futurum.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Hur hälsar man på spanska? Lär dig de vanligaste fraser för att hälsa och säga hur du mår samt att du kan presentera dig enkelt och berätta lite om en kompis.Dessutom lär du dig att räkna till 10 och nya ord för några djur och färger.

Innehåll

Konkretisering av syfte:  

Syftet med detta arbetsområde är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att formulera dig skriftligt (skriva en text) och muntligt (prata), på att förstå innehållet i en kort dialog (läsförståelse) och i en muntlig uppgift (hörförståelse), och lära dig nya ord och fraser om att hälsa och berätta hur du mår. Du kommer också att få lära dig att räkna till 20.

Undervisningens innehåll

 •  Vi går igenom vanliga fraser för att hälsa och berätta hur man mår
 •  Vi övar att hälsa på varandra muntligt
 •  Vi läser korta dialoger
 •  Vi övar på att svara på frågor
 •  Vi övar på att presentera oss
 •  Vi lär ord för färger, djur och frukter
 • Vi går igenom siffrorna 1 - 20 .
 • Vi pratar om hur man hälsar i Spanien och Latinamerika

 

Vi  ska använda material från en  textbok och en övningsbok och utav andra typ av material, digital och analog.

Vi ska använda sånger och ramsor samt rörelser och låtar på spanska.

Bedömningsuppgifter:

1. Hör-, läsförståelseprov och skrivprov och olika typ av test

2. Muntlig övning där man hälsar på varandra och frågar hur man mår i par.

3. Skriftligt eller muntligt prov/test där man har möjlighet att kommentera sättet att hälsa i Spansktalande länder

     och jämföra med egen kultur.

4. Muntlig och skriftlig övning där man presenterar sig själv.

5. Egna enkla dialoger för muntliga redovisningar för uttal och interaktion

 

Länkar:

Habla ya: hacer amigos. Om att hälsa med puss (5:37 - 6:30)

Video till Mariana: sång om att räkna till 10

    

Lycka till! ¡Buena suerte!

Uppgifter

 • Hör- och läsförståelseprov

 • Muntlig dialog

 • Skriftligt presentation

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Förstå text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategi för lyssnande
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Formulera sig muntlig
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Formulera sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen
Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Kommentera företeelser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.