Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BOM - Boken om mig

Skapad 2019-11-14 14:22 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vem är du? Vad har du för bakgrund? Vilka framtidsplaner har du? Hur ser din familj ut? Detta arbete handlar om dig som liten och i dag.

Innehåll

Arbetssätt - vad kommer vi att göra

 • Ha genomgångar om olika genren.
 • Skriva egna texter.
 • Bearbeta egna texter.
 • Ge kamratrespons.
 • Söka information .

 

Det betyder att du ska få lära dig

 • skriva en berättande text.
 • skriva en dialog.
 • skriva ett brev.
 • skriva en beskrivande text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  SvA  E 9

Matriser

Sv SvA
Boken om mig - olika genren

På väg mot E
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Innehåll
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Du behandlar de olika genrerna på ett enkelt sätt.
Du behandlar de olika genrerna på ett utvecklat sätt.
Du behandlar de olika genrerna på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Dina texter innehåller enkla beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Dina texter innehåller utvecklade beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Dina texter innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Struktur
Dina texter är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Dina texter är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Dina texter är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Dina texter har en struktur som passar dem.
Texterna är välstrukturerade.
Din text är styckeindelad.
Din text har konsekvent styckeindelning.
Språk
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en de olika genrerna.
Språket är varierat och träffsäkert.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Skrivregler
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Språkliga strategier
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar i huvudsak.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar relativt väl.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: