👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, "Rena skräpet"

Skapad 2019-11-14 15:18 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Pedagogisk planering till arbetsområdet "rena skräpet" i Clio.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Här ska du få en gåta om en väldigt användbar uppfinning. Om den inte fanns, skulle städningen aldrig gå som en dans. Vet du vad det är? Du får en ledtråd till. Ute på stadens torg, finns det en och annan ...

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du att få möjlighet att påverka din omgivning genom att undersöka, designa och bygga en egen papperskorg. Syftet med arbetsområdet är att du ska utveckla dina kunskaper kring hur teknikutvecklingen fungerar. Du börjar med att identifiera ett behov, sedan gör du en undersökning och kommer med förslag på lösningar. Efter det börjar du bygga din konstruktion och sist men inte minst pröva den. 

Syfte och upplägg

Avsikten med arbetsområdet är att ge eleverna kunskaper om hur teknikutvecklingsarbetet går till. De kommer att arbeta med teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. 

För att utveckla sina kunskaper ska eleverna få i uppdrag att designa och bygga en papperskorg. De kommer även att få läsa texter och titta på videoklipp om hur källsortering och återvinning fungerar.

 

Bedömning

När du arbetar med din papperskorg, får du visa att du kan konstruera en fungerande papperskorg med hjälp av återvinningsmaterial. Du dokumenterar ditt arbete i ett häfte. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6