Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GOTD - Grej of the day

Skapad 2019-11-14 15:23 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
GOTD - Grej of the day. Minilektioner om olika plaster, byggnader, personer eller annat som finns i världen. Bilder och wow-fakta ges till eleverna via en powerpoint. Därefter skriver klassen en gemensam tankekarta på tavlan. Eleverna skriver sedan en egen faktatext om dagens grej och ritar en bild till.
Grundskola 1 Svenska Matematik SO (år 1-3)
Grej Of The Day är mikrolektioner som består av en klurig ledtråd, spännande wow-fakta, återberättande, samt skrivande av faktatexter. Lektionerna kan handla om personer, djur, platser eller händelser. Syftet med GOTD är att öka elevernas allmänbildning, väcka elevernas nyfikenhet och lusten att lära mer.

Innehåll

Eleverna får lyssna till mikrolektioner där läraren visar en powerpoint om en utvald "grej. Vi gör en gemensam tankekarta på tavlan där eleverna får återberätta vad det lärt sig om "grejen". Utifrån tankekartan skriver eleverna en faktatext om "grejen" samt ritar en passande bild. Varje "grej" placeras ut på en karta för att eleverna ska få en överblick över världen och var olika platser, byggnader, personer och djur finns. 

Du ska få:

- Lära dig fakta om olika platser, byggnader, djur och personer runt om i världen.

- Skriva faktatexter med tillhörande bild.

Detta får du genom:

- Powerpoint-presentationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: