Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande text, åk 6

Skapad 2019-11-14 15:31 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 6 Svenska
Nu ska du få träna på hur man skriver en förklarande text om ett naturfenomen. Syftet med en förklarande text är att läsaren ska få kunskap om varför eller hur något sker.

Innehåll

Så här gör vi:

Vi använder "Zick-Zack, Skrivrummet" som grund under arbetsområdet.

Under arbetsområdet kommer vi att:
- träna på hur man bygger upp en förklarande text
- träna på de språkliga dragen som används i en förklarande text
- planera och skriva en förklarande text tillsammans.
- skriva en förklarande text på egen hand.

Bedömning: Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Förklarande text, åk 6

Träna vidare
----->
----->
----->
Innehåll: Rubrik och inledning med definiton, förklarande text i logiska steg och sammanfattning.
Träna vidare.
Du skriver så man kan förstå och följa innehållet. Du använder styckeindelning ibland.
Din text har ett relativt tydligt innehåll som gör det lätt att förstå och följa. Du använder oftast styckeindelning.
Din text har ett tydligt innehåll med rubrik, inledning, logiska steg och en sammanfattning som gör det lätt att förstå. Du använder korrekt styckeindelning.
Språkliga drag: Verb i presens, sambandsord, ämnesspecifika ord.
Träna vidare.
Du använder några av de språkliga dragen som du tränat på.
Du använder flera av de språkliga dragen som du tränat på.
Du använder flera av de språkliga dragen; verb i presens, sambandsord för tid och orsak och ämnesspecifika ord. Du varierar dina meningar.
Skiljetecken och stor/liten bokstav
Träna vidare.
Du använder versaler (ABC) och gemener (abc), oftast korrekt, eller du använder skiljetecken, t.ex punkt oftast korrekt.
Du använder versaler (ABC) och gemener (abc), och skiljetecken, t.ex punkt oftast korrekt.
Du använder versaler (ABC) och gemener (abc), och skiljetecken, t.ex punkt oftast korrekt.
Språkriktighet
Träna vidare
Din text följer i huvudsak kraven för meningsbyggnad, språk och skrivregler.
Din text följer relativt väl kraven för meningsbyggnad, språk och skrivregler.
Din text följer väl kraven för meningsbyggnad, språk och skrivregler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: