👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 5A kapitel 3 - Geometri

Skapad 2019-11-14 15:32 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Mattespanarna 5A, kapitel 3 - Geometri
Grundskola 5 Matematik
Nu startar vi ett nytt kapitel i matematik-boken. Det handlar om Geometri.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Centralt innehåll

Geometri

Bedömning

I arbetsområdet Geometri bedöms din förmåga att:

 • Använda mått uttryckt i skala.
 • Läsa av och rita symmetriska mönster.
 • Läsa av och rita geometriska mönster.
 • Lösa problem som anknyter till områdena.
 • Föra enkla resonemang kring begreppen i kapitlet.
 • Kunna begreppen förstoring, förminskning, skala, symmetri, symmetrilinje, symmetriaxel, vridning och palindromtal.

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang.
 • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp
 • Använda oss av NOMP

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder symmetrier, förhållanden och proportionalitet vid beräkningar och jämförelser.
Eleven ritar enkla symmetrier. Eleven avgör om en figur, ett föremål eller en bild är symmetrisk. Ex. uppgift 20 & 21.
Eleven känner igen och ritar olika typer av symmetrier. Ex. uppgift 24 & 84.
Eleven förstår och använder begreppet skala.
Eleven ritar sträckor i skala och kan förstora och förminska dem. Eleven läser av kartor i enklare skalor. Ex. uppgift 3 & 6.
Eleven ritar tvådimensionella figurer i skala och kan förstora och förminska dem. Eleven läser av kartor med något svårare skalberäkningar. Ex. uppgift 79 & 82.
Eleven beskriver och fortsätter geometriska mönster.
Eleven fortsätter på enkla geometriska mönster och beskriver dem på ett enkelt sätt. Ex. uppgift 65.
Eleven fortsätter på geometriska mönster och beskriver dem med vissa matematiska termer. Ex. uppgift 85.

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör beräkningar med skala.
Eleven gör enklare och anpassade beräkningar med skala och både förstoringar och förminskningar. Ex. uppgift 58
Eleven gör något svårare beräkningar med skala, exempelvis från kartor. Ex. uppgift 78.

Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina beräkningar.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till visst del matematiska symboler och begrepp.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.