Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2019-11-14 15:59 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Regler är till för att göra det lättare för oss att umgås med varandra. Tänk om alla skulle ställa sig först i kön, prata hela tiden utan att lyssna och slå till varandra så fort de blev arga. Om alla skulle göra vad som helst när som helst skulle det bli svårt att leva tillsammans. En del regler finns bara som en tyst överenskommelse, medan andra kanske finns i en regelbok eller är de lagar som står i Sveriges rikes lag. Utifrån lagarna bestämmer domstolarna bland annat vilket straff en brottsling ska få. Lagarna speglar det samhälle vi lever i. Därför kan det vara så att det som är brottsligt i ett land, inte är ett brott i ett annat. I det här arbetsområdet ingår även svenska. Du kommer att få en separat planering i svenska. Det blir två ämnesintegrerade bedömningsuppgifter i SO/SV.

Innehåll

 

PLANERING SAMHÄLLSKUNSKAP ÅK 9

 

LAG OCH RÄTT

 

 

 

Regler är till för att göra det lättare för oss att umgås med varandra. Tänk om alla skulle ställa sig först i kön, prata hela tiden utan att lyssna och slå till varandra så fort de blev arga. Om alla skulle göra vad som helst när som helst skulle det bli svårt att leva tillsammans. En del regler finns bara som en tyst överenskommelse, medan andra kanske finns i en regelbok eller är de lagar som står i Sveriges rikes lag. Utifrån lagarna bestämmer domstolarna bland annat vilket straff en brottsling ska få. Lagarna speglar det samhälle vi lever i. Därför kan det vara så att det som är brottsligt i ett land, inte är ett brott i ett annat.

 

I det här arbetsområdet ingår även svenska. Du kommer att få en separat planering i svenska. Det blir två ämnesintegrerade bedömningsuppgifter i SO/SV.

 

TID: v.45-51

 

 

 

 

 

Det här häftet tillhör:­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________

 

 

 

¤ MÅLEN FÖR ARBETSOMRÅDET ÄR ATT DU SKA:

 

1.        KUNNA FÖRKLARA OCH SÄTTA IN ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP I RÄTT SAMMANHANG.

 

2.        KUNNA RESONERA OM VILKA SOM ÄR ORSAKERNA TILL OCH LÖSNINGARNA PÅ UNGDOMSKRIMINALITETEN I DET SVENSKA SAMHÄLLET.

 

3.        KUNNA REDOVISA HÄNDELSEKEDJAN FRÅN BROTT TILL STRAFF.

 

 

 

¤ HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN ATT GRUNDAS?

 

1.  Arbetsområdets centrala begrepp (sid.15).

 

2. Krönika - enskild, skriftlig uppgift i SO/SV - Den stora frågan: Vilka är orsakerna till och lösningarna på ungdomskriminaliteten i det svenska samhället. (sid.16).

 

    3.Dramatisering av ett brott – gruppuppgift i SO/SV (sid.17-18).

 

Till båda bedömningsuppgifterna finns kopplade bedömningsmatriser där de tydligt framgår vilka kunskapskrav som krävs för olika nivåer. Utöver de båda bedömningsuppgifterna bedöms givetvis också de förmågor du visar på lektionerna. Kom ihåg att lektionerna är en scen där du har möjlighet att visa dina förmågor!

 

 

 

. VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

 

¤ Min, din egen och klasskompisars respons.

 

¤ Läroboken

 

¤ Det här planeringshäftet med övningsuppgifter.

 

¤ PP/genomgångar/filmer.

 

¤ Rollspel/dramatisering av rättegång.

 

¤ Olika stödmallar

 

¤ Olika modeller, t.ex. analysmodellen och EPA-modellen.

 

VI KOMMER ATT ARBETA ENLIGT FÖLJANDE:

 

 

 

¤ Presentation av arbetsområdet.

 

¤ Övning där jag kollar av er förförståelse (sid.6).

 

¤ Kickoff på Kärnhuset – ett möte med olika personer inom det svenska rättssystemet.

 

¤ PP/film/läroboken sid.82–85. – Normer, regler och lagar.

 

¤ Övningsuppgift enligt EPA – normer/regler och lagar (sid.7).

 

¤ Övningsuppgift enligt EPA – Sortera brotten (sid.8)

 

¤ PP/film/läroboken sid.56–65, – Från brott till straff.

 

¤ PP – Vem är vem i rättegångssalen?

 

¤ Övningsuppgift enligt EPA – Vem gör vad? (sid.9).

 

¤ Besök på tingsrätten.

 

¤ PP/film/läroboken sid.72–75 – Olika påföljder.

 

¤ Övningsuppgift enligt EPA – Brott och påföljd (sid.10).

 

¤ Övningsuppgift enligt EPA – Lika inför lagen (sid.11–12).

 

¤ Övningsuppgift enligt EPA – Svara på häftets frågor – Läroboken sid 66–68 (häftet sid.13).

 

¤ Övningsuppgift enligt EPA – Hur ska vi bekämpa ungdomsbrottsligheten?    

 

Läroboken sid. 69–71 (häftet sid.14).

 

¤ Bedömningsuppgift – Arbetsområdets centrala begrepp (sid.15).

 

¤ Bedömningsuppgift i SO/SV – dramatisering av ett brott (sid.16)

 

¤ Bedömningsuppgift – ”Den stora frågan” (sid.17–18).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP ÄR:

 

Arbetsområdets viktigaste begrepp:

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Normer

 

Regler

 

Lagar

 

Grundlagar

 

 Balk

 

Paragraf

 

Sveriges rikes lag

 

Civilrätt

 

Straffrätt

 

Offentlig rätt

 

Straffbar

 

Förundersökning

 

Anhålla

 

Häkta

 

Åtala

 

Påföljd

 

Försvarsadvokat

 

Åklagare

 

Domare

 

Nämndeman

 

Tilltalad

 

Målsägare

 

Vittne

 

Mened

 

Rättegång

 

Domstol

 

Tingsrätt

 

Hovrätt

 

Högsta domstolen

 

Överklaga

 

Laga kraft

 

Prejudikat

 

Organiserad brottslighet

 

Dold brottslighet

 

Gängkriminalitet

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Bedömningsuppgift 1 - SO/SV - krönika - att anlysera ett samhällsproblem

  • Bedömningsuppgift 2 - arbetsområdets centrala begrepp

  • Bedömningsuppgift 3 - dramatisering av en rättegång

Matriser

Sh
Matris kopplad till bedömningsuppgift 1 - att analysera ett samhällsproblem

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du visar att du har grundläggande kunskaper om ungdomskriminaliteten i det svenska samhället genom att kunna förklara någon orsak till och någon lösning på problemet.
Du visar att du har goda kunskaper om ungdomskriminaliteten i det svenska samhället genom att kunna förklara några orsaker och några lösningar på problemet.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om ungdomskriminaliteten i det svenska samhället genom att kunna förklara flera orsaker till och flera lösningar på problemet.
Kommunikativa förmågan
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om ungdomskriminaliteten i det svenska samhället.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om ungdomskriminaliteten i det svenska samhället.
Du kan föra välutvecklade och mycket väl underbyggda resonemang om ungdomskriminaliteten i det svenska samhället.
Ny aspekt

Sh
Matris kopplad till bedömningssuppgift 2 - arbetsområdets centrala begrepp

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda 50% av arbetsområdets centrala begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda 75% av arbetsområdets centrala begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda 90% av arbetsområdets centrala begrepp.

Sh
Matris kopplad till bedömningsuppgift 3 - dramatisering av en rättegång

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du visar att du har grundläggande kunskaper om händelsekedjan från brott till straff.
Du visar att du har goda kunskaper om händelsekedjan från brott till straff.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om händelsekedjan från brott till straff.
Kommunikativa förmågan
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang som är utvecklade i något tankeled.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang som är utvecklade i några tankeled.
Du kan föra välutvecklade och mycket väl underbyggda resonemang som är utvecklade i flera tankeled.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: