👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Folkmusikens traditioner och förnyelse

Skapad 2019-11-14 20:30 i Stordammens skola Uppsala
Ett arbetsområde kring den traditionella folkmusiken som har sin utgångspunkt i texter från boken Kring musiken del 1 och 2. Samt arbetshäften från samma serie.
Grundskola 4 – 5 Musik
Vi arbetar med den traditionella svenska folkmusiken med inblick i folkmusik från andra kulturer.

Innehåll

I detta område kommer vi att gå igenom vad som är typiskt för svensk traditionell musik och folkmusik i från Sverige och andra länder i världen. 

Vad:

 • Vi kommer att sjunga sånger från Sverige och andra länder. 
 • Vi kommer att skapa en egen vers till låten Broder Jakob och spela in denna med GarageBand.
 • Vi kommer att gemensamt läsa och svara på tillhörande frågor kring folkmusikens olika uttryck inom den svenska folkmusiken, hur den särskiljer sig från den klassiska musiken. 
 • Vi kommer gå igenom vilka instrument som var vanligast inom den svenska folkmusiken, hur de ser ut och låter. 
 • Vi kommer gå igenom vilken betydelse musiken från denna period hade på samhället och hur musiken påverkade människor. 

Området avslutas med två olika prov

 • Ett teoretiskt prov på faktakunskap kring folkmusik
 • Ett avlyssningsprov där man får visa att man kan känna igen skillnader mellan folkmusik från Sverige, Worldmusic från andra länder och kulturer och Klassisk musik. Det kommer även vara att lyssna och känna igen olika instrument och deras namn. 

Uppgifter

 • Musikstilar och instrument

 • Broder Jacob

 • Musik - Instrument och musikstilar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Stordammen Kunskapskrav Musik åk 6

Förmåga

F (insats krävs)
Nivå 1
Elevens kunskaper är: Grundläggande / Enkla/ Till viss del underbyggda / Rimliga
Nivå 2
Elevens kunskaper är: Goda / Välutvecklade / Relativt väl underbyggda
Nivå 3
Elevens kunskaper är: Mycket goda / Välutvecklade och nyanserade / väl underbyggda
Sång
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Tajming och karaktär
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven sjunger eller spelar i viss mån med tajming.
Eleven sjunger eller spelar med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar med god tajming och med passande karaktär.
Musikskapande
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan utifrån egna musikaliska idéer bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan utifrån egna musikaliska idéer skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan utifrån egna musikaliska idéer skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Praktiskt reflekterande
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Resonemang om musik
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikens karaktärsdrag
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Instrumentkunskap
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.