Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Lilla Aktuellt

Skapad 2019-11-14 22:13 i Tanumskolan F-6 Tanum
I SO ser vi på Lilla Aktuellt och diskuterar samhället och omvärlden. Vi har även klassråd samt elevråd.
Grundskola 4 – 6 Svenska SO (år 1-3)
Vad händer i vårt samhälle och vår omvärld egentligen? För att vi skall få inblick men även ökad förståelse tittar vi på Lilla Aktuellt en gång i veckan. Under denna SO lektion diskuterar vi om de nyheter vi hört om samhället och omvärlden.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Konkretisering (Du skall kunna)

Du skall kunna:

 • värdera och uttrycka olika ståndpunkter i olika samhällsfrågor/världshändelser
 • ta ställning & uttrycka åsikter i olika samhällsfrågor/världshändelser 
 • resonera och argumentera i olika samhällsfrågor/världshändelser 
 • förstå olika samhällsstrukturer i världen
 • förstå och kunna redogöra för vad demokrati/diktatrur är. 

Undervisning

Vi kommer att följa upp aktuella händelser i Sverige och i övriga världen genom TV-programmet Lilla Aktuellt. Varje fredag kommer vi att titta på programmet tillsammans för att kunna diskutera, analysera och förstå de konsekvenser de olika aktuella händelserna får i samhället. 

I undervisningen får du möjlighet att träna på att tolka, analysera, argumentera, reflektera och ta ställning i olika samhällsfrågor.

Bedömning

Vi kommer att bedömma:

 • ditt sätt att värdera och uttrycka olika ståndpunkter inom de samhällsfrågor vi tar upp,
 • ditt sätt att redogöra och framföra egna åsikter under våra samtal om olika världshändelser från TV-programmet Lilla Aktuellt.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6

Matriser

Sv SO
Kopia av Lilla aktuellt och nutidskryss

Genom undervisningen i samhällskunskap ska eleven ges möjlighet att utveckla sin förmåga att:

 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Ej uppnådda mål
E
C
A
Mål:
- Att känna till aktuella händelser i Sverige och världen och kunna reflektera kring dessa.
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Eleven har ännu inte nått målen.
Eleven har grundläggande kunskaper om aktuella händelser i Sverige och världen och kan föra enkla resonemang kring dessa.
Eleven har goda kunskaper om aktuella händelser i Sverige och världen och kan föra välutvecklade resonemang kring dessa.
Eleven har mycket goda kunskaper om aktuella händelser i Sverige och världen och kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang kring dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: