Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2019-11-15 08:59 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Eleverna ska redovisa om Vasatiden inför klasskompisarna med hjälp av talkort och bilder. Med en tydlig inledning, innehåll och ett tydligt avslut. Eleverna ska få ett avsnitt ur Historieboken på två sidor om ett ämne som är kopplat till Vasatiden. Exempel på ämnen som kommer att redovisas är Reformationen, Gustav Vasas äventyr i Dalarna, Gustav Vasa, kungen och kyrkan, Böndernas uppror, slotten, Gustav Vasas söner och hur människorna levde under 1500-talet.
Grundskola 4 – 6 Historia
Eleven ska känna till vad som kännetecknar Vasatiden. Innehåller Stockholms blodbad, krigen mellan Danmark och Sverige. Maktkampen mellan kronan och kyrkan.

Innehåll

 

Målet är att eleverna ska redovisa sin kunskap om sitt ämne om Vasatiden för sina klasskompisar senast 12/12-19.

 

Arbetssätt är att eleverna ska arbeta enskilt eller två och två beroende på underrubriker om Vasatiden både i skolan och i hemmet. 

 

Material är papper, penna, Ipads- So-rummet  och Historiaboken

 

Centralbegrepp är stat, statskassan, ära, ärelysten, astrologi, hertig, trolös, tröska, gärdsgårdar, gods, inbördeskrig, astronom, astrolog och observatorium. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Matris - Faktatext

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du
I texterna använder eleven begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
delar ibland in texten i stycken. använder en del fakta som hör ihop i samma stycke
delar in texten i stycken. använder fakta som hör ihop i samma stycke
delar in texten i stycken med underrubriker. använder relevant fakta under rätt rubrik
Du
I texterna använder eleven begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
skriver med delvis egna ord och formuleringar.
skriver med egna ord och formuleringar. använder några sambandsord.
skriver med egna ord och formuleringar. använder ofta sambandsord som utvecklar texten till ett tydligare och bredare innehåll.
Du
använder något begrepp som hör till ämnet.
använder flera begrepp som hör till ämnet.
använder många begrepp som hör till ämnet och utvecklar dessa i texten.
Du
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
skriver hela meningar med skiljetecken och oftast korrekt stavning.
skriver fullständiga meningar med skiljetecken, korrekt stavning och grammatik.
skriver fullständiga och utvecklande meningar med skiljetecken, korrekt stavning och grammatik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: