👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljeforsskolan idrott och hälsa år 2

Skapad 2019-11-15 09:41 i Liljeforsskolan Uppsala
Planering av ämnet idrott och hälsa för läsåret 19/20
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Under de första skolåren ska eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för varandra.

Innehåll

 

Undervisningen i idrott och hälsa i år 2 utgår från syftet av ämnet och det centrala innehållet för årskurserna 1-3.
Under år 1-3 kommer vi att jobba med alla delar ur det centrala innehållet. Här nedanför ser man innehållet i undervisningen i år 2. 

Undervisning

Du kommer att få delta i:

 • lekar och idrotter samt få lära dig dess regler
 • övningar som tränar din motoriska förmåga, t ex redskapsbanor
 • inne- och uteidrott under olika årstider
 • lära dig hur man vistas i idrottshallen på ett säkert sätt, så man inte skadar sig
 • danser och rörelser till musik
 • orientering
 • undervisning om allemansrätten
 • utvärdering och samtal

 

När du deltar i undervisningen kommer du att träna och utveckla din förmåga att:

 • visa hänsyn och samarbeta med de andra i gruppen vid olika lekar och aktiviteter
 • våga prova nya övningar, t ex redskapsövningar
 • aktivt delta i lekar och enkla bollspel och följa dess regler
 • aktivt delta i några friidrottsgrenar
 • veta hur man vistas i idrottshallen på ett säkert sätt
 • röra dig i takt till musik och rytm i dans och lekar
 • anpassa dina rörelser till olika miljöer, både inomhus och utomhus
 • orientera dig i närmiljön med hjälp av enkla kartor
 • delta i samtal om upplevelsen av lektionen, hälsa och friluftsliv

 

Bedömning

Vad kommer bedömas och hur ska du visa din kunskap?

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • aktivt delta i lekar och idrotter, ute och inne, utifrån bästa förmåga
 • samarbeta i laglekar och aktiviteter
 • utföra motoriska grundformer som t.ex. springa,hoppa,krypa
 • röra dig i takt till rytm och musik
 • orientera dig i närmiljön med hjälp av enkla kartor
 • samtala och utvärdera innehållet i lektionen samt förstå allemansrättens grunder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3