Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ditt dröm yrke

Skapad 2019-11-15 10:15 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 5 Svenska
Nu har du fått chansen att berätta om ditt drömyrke, du kommer att skriva en faktatext om ditt yrke samt göra en muntlig presentation för övriga klassen.

Innehåll

 

 

Arbetsområde

 

 Yrken - att skriva en faktatext

 

 

 

Du

 

 • lär dig ord som hör ihop med ditt yrke

 • tränar dig att använda ordlista

 • tränar dig att återberätta en text

 • tränar dig både att arbeta enskilt

 • tränar att använda olika sätt att minnas vad man läst och hört – studieteknik

 • tränar att återberätta något man läst eller hört

 • tränar dig att göra en muntlig presentation med hjälp av digital teknik

 • tränar dig att ge och ta emot respons på din presentation

 

 

 

Detta gör du genom att:

 

Uppgift 1:

 Själv:

 

 • Sök fakta kring ditt yrke. Stryk under ord som du inte förstår.

 • Hitta förklaringar till de ord som du inte förstått i texten. Använd ordlista.

 • Skriv upp orden och förklaringarna till dem på ett papper. 

 

 

Uppgift 2:

 Själv:

 

Svara på frågorna. Skriv ner svaren.

 

Ditt yrke:

Berätta för en kamrat om ditt yrke och vad som är så unikt med just det. Ni andra ska lyssna ordentligt på vad den som berättar säger. Skriv gärna ner stödord så att du kan återberätta vad du hört vid en återsamling i klassen.

 • Fick du fler tankar efter att ha lyssnat på dina kamrater?

 Tillsammans med klassen:

Vi pratar om vilka tankar ni haft i grupperna om de olika yrkena.

 

 

 

Uppgift 3:

 Genomgång i klass: hur man väljer stödord och stryker under

 Själv:

 

Läs igenom texten som du fått - din kompis yrke. Stryk under viktiga ord som hjälper dig att återberätta för dina kamrater.

 

 Presentation av ditt yrke:

 

Bestäm hur du ska presentera ditt yrke för dina kamraterna –

 • Vad är viktigt?

 • Hur kan du göra presentationen intressant? Vad kan du  ta reda på mer? Var?

 • Kan du använda bilder? Vilka i så fall?

 • Kan du komplettera med ljud, musik? Vilken i så fall och varför tycker du att den passar?

 

Förbered presentationen.

 Uppgift 4:

 Genomgång i klass:

Vad man ska observera (=lägga märke till) när någon annan gör sin presentation.

 • Hur man kan ge respons så att den blir till nytta och glädje?

 • Hur kan jag ta emot respons så att den hjälper mig?

 

 

 Själv:

 

Under presentationen ska alla lyssna noga och efteråt fylla i "responsprotokoll".

 

Ni får möjlighet att en kort stund prata om hur ni upplevt responsen och vad ni kan lära av den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sv
Svenska åk VT-20

Har bedömts under terminen
Läsa
Du kan läsa enkel skönlitteratur och sakprosatexter för barn med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse. Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar du god läsförståelse. Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse. Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Skriva
Du kan, till viss del, skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Skriva
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling, utan inledning och avslutning.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och inledning, handling och avslutning.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och tydlig inledning,välutvecklad handling och tydlig avsluttning.
Skriva
Du kan till viss de, söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan, mycket väl, söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Texthantering
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan eleven ge väl utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett mycket väl fungerande sätt.
Tala
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Tala
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, inne- håll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Språkliga varianter
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt till viss del ge exempel på framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på nationella minoriutvecklade resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: