Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik brobygge år 7

Skapad 2019-11-15 12:00 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 7 – 9 Teknik
Under detta arbetsområde handlar det om att pröva och ompröva sina ideér för att få fram en lätt brokonstruktion som håller för en stor last.

Innehåll

Innehåll

Visste du att:

 • genom att välja rätt form på byggnadsmaterial kan man tillverka en mer hållbar konstruktion
 • det finns olika sätt att göra ritningar
 • olika material har flera olika egenskaper som är avgörande för deras användningsområde

Så här ska vi arbeta

 • Genomgångar
 • Söka kunskap på egen hand
 • Göra egen konstruktion av en bro utifrån givna förutsättningar

Så här kan du visa dina kunskaper:

 • vara aktiv på lektionerna
 • genomföra konstruktion av bro
 • lämna in rapport som beskriver ditt arbete

Syfte och övergripande mål

Bedömning

Bedömning av dina förmågor och kunskaper, görs i martrisen här nedanför. Där kan du också se vad som kommer att bedömas och vilka olika nivåer bedömningen innehåller. Både du själv och din lärare klickar på de rutor, från vänster till höger, som stämmer med dina visade förmågor och kunskaper.

Uppgifter

 • Brobygge

 • Brobygge

 • Brobygge

 • Brobygget

 • Brobygget

 • Brobygget

 • Brobygget

 • "Knak och brak"

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Lgr11
 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Bedömning arbetsområde brokonstruktion

Förmåga

>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
Ny nivå
Konstruktion
Förmågan att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten. Förmågan att utforma fysiska eller digitala modeller
Jag genomför enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Jag genomför enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Jag genomför enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Dokumentation
Förmågan att dokumentera ditt arbete med skisser, modeller, ritningar eller rapporter.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Olika material
Förmågan att resonera om likheter och skillnader mellan några matreial och deras användning i tekniska lösningar.
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang muntligt och/eller skriftligt om likheter och skillnader mellan några konstruktionslösningar och deras användning i tekniska lösningar.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang muntligt och/eller skriftligt om likheter och skillnader mellan några konstruktionslösningar och deras användning i tekniska lösningar.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang muntligt och/eller skriftligt om likheter och skillnader mellan några konstruktionslösningar och deras användning i tekniska lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: