Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allt om min bild 2019

Skapad 2019-11-15 12:14 i Vår testskola Umeå
Förtydligandet av LGR 11 Bildämnet består huvudsakligen enligt LGR 11av tre mål: Teknik, kreativitet samt en generell förståelse av ämnets innehåll, via semiotiska begreppskunnande, dvs. att förstå, tolka, producera, skapa och kommunicera med bilder så väl analoga som digitala. Teckningar, målningar, tredimensionella objekt, utställningar, projekt, hemsidor datagrafik, foto, film, tidningar, och samarbete tillhör bildämnets innehåll. För att du ska utvecklas krävs det att du regelbundet har kontakt med din lärare och kommunicerar dina tankar, eventuella problem samt utvecklingsmöjligheter. Du lär och utvecklas genom att träna de fyra analoga teknikerna, perspektiv, volymer, färglära, och figurer samt begreppslig förståelse för bildspråket via semiotiken (semiotiska begrepp). Därför bör du kontinuerligt läsa Läromedlet Bild 2000 för att lära dig att förstå bildspråket och dess möjligheter samt begreppen. Bildläraren tillhör den lärarkategori som har mest elever i skolan. Dessutom är tidsbudgeten mycket begränsad. Denna olyckliga kombination innebär att vi inte kan lämna mer detaljerad information än den föreliggande. Är det något ni undrar utöver detta är Ni välkomna att kontakta mig. Observera att dessa omdömen mäter din nivå just nu. Resultatet betygsmässig under terminens gång kan förändras!
Grundskola 7 – 9 Bild
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Förtydligandet av LGR 11 för Bildundervisningen och undervisningen i allmänhet

 LGR11 generella anvisningar om skolans livsvärld:

OBS: ALL KURSIVERAD TEXT (KURSIVERAD) ÄR CITAT FRÅN LGR11..

 • LGR 11:
  Skolväsendet vilar på demokratins grund.Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.


  Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet.

  Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.

   Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

  Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

  Läraren ska:
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen

Bild ämnet BILD2000 enligt LGR11

I enlighet med LGR11 erbjuder jag följande undervisnings metodik och didaktik, i ämnet BILD (se läromedel : Bild2000 )

Bildämnet består huvudsakligen enligt LGR 11 av följande mål: LGR11

1.- Aktiv dialog med lärare är mycket viktigt.
2.- Du bör kontinuerligt studera Läromedlet Bild 2000 för att lära dig att förstå bildämnet och dess möjligheter via de semiotiska begreppen.

Är det något DU undrar utöver detta är DU välkommen att kontakta mig:
Skriv synpunkter längst ner i kommentarerna.

Observera att dessa omdömen mäter din nivå just nu. Resultatet betygsmässig under terminens gång kan förändras! Därför bör DU kontinuerligt titta här i Unikum, för att löpande bli informerat om skolgånen.

Lycka till, nu startar bildäventyret!

A. Teknik och semiotiskt prov samt kreativitetsträning. (lgr11)

Läs här hur DU ska göra dessa prover:

LGR11: Om varför vi gör denna laboration/uppgift.

Därför skall DU:
 • Göra en bild som innehåller de fyra tekniker (volymer, perspektiv, människofigurer samt grundfärgerna),
 • När bilden är färdig tolkar du den med hjälp av de semiotiska begreppen. 
 • Gör en kreativ dvs. främmandegörande bild.
 •  se exempel,
 • och titta på de semiotiska begreppen.
DÄRFÖR: 
 • VI börjar med två prover; teknik (de fyra grundläggande tekniker: Perspektiv- färglära- figurer- volymer, för att du ska kunna våga förverkliga i praktik dina egna planeringar grundade i idéer),
 • och semiotisk begreppsprov, för att du ska förstå vad ämnet innehåller t.ex. Främmandegöring = konst, design etc. Närmandegöring = reklam, propaganda etc. SE EXEMPLET HÄR BREDVID
 • De semiotiska begreppen hjälper dig också att få nya idéer och träna din fantasi (Kreativitet).
 • Semiotiska begrepp = Bildämnets fakta, innehåll, förståelse, och kreativitetsträning.
Det finns ett femtital begrepp som täcker hela ämnet.

Se exempel på semiotiska begrepp.

Se exempel på en perspektivbild.  

Se läromedlet Bild 2000 för mer information!

Deadline för proven = V 36

OBS:  Visa proven till läraren innan du FOTOGRAFERAR dem och lägger proven i BLOGG avdelning.

B. Min planering

Här finns allt det materialet du behöver för att planera:

LGR11: Läraren ska:

 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen,
 • Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Därför ska Du:

PLANERA ;

Planering:

0.- Instruktioner för planeringen.

1.- Ni går in i Unikum, på www.umea.se/iup (I Chrome). Sedan + planeringar + ”Allt om min bild” . Det är din individuella bild hemsida.

2.- Tittar på punkt B: Planeringar.

Där finns det allt information som du behöver om hur man planerar. Exempel, idéer, etc.

3.- Sedan skrålar Du ner till punkten kommentarer.

Där skriver Du:

A.- Planering+ ht 13. Namn, efternamn och klassen! Viktigt att börja med detta!!!

4.- Sedan skriver Du:

Ide 1: Jag ska göra etc. etc. Bra detaljerad! Idéerna kan du komma på själv, eller utifrån begreppen. Se begrepp exempel i avsnitt B i ”Allt om min bild”

a.- Sedan skriver du:

begrepp: Ex främmandegörning, som passar ihop med din idé!

b.- Sedan skriver du:

Motivering. Och förklarar varför du valt den idé och vad lär du dig av att jobba med den iden.

Ide 2- samma som ovan.

Ide 3- samma som ovan.

Skriv betygsförslag. Och titta i matrisen för att sätta betyg på dig själv.

Sedan Du och jag sätter betyget tillsammans.

Glöm inte att spara.

Du måste göra; tre olika idéer + tre olika material/teknik och tre olika begrepp!

Du kan alltid komplettera din planering under terminen och även höja betyget för planeringen! Du är inte tvungen att göra de tre första idéerna om du kommer på fler och bättre.

  DU MÅSTE ALLTID SKRIVA VARFÖR DU HAR VALD IDÉN, vad lär du dig av den !!!!!!!!!!!!!!!

 • tre olika begrepp minst en till varje idé (Ex.: främmandegöring, konnotation, etc).
 • tre olika material (ex papper, pennor, foto, lera, datorgrafik etc.)
 • Skriv planeringen i ett word DOKUMENT OCH SPARA I tommarutan längst ner på sidan efter du har visat läraren din planering:

  Kom ihåg att alltid spara!
   

  Vi ska sätta betyg tillsammans! SE MATRIS HÄR>


  OBS: Du kan alltid ändra, och komplettera din planering under terminen och få ett ny betyg på planeringen. Individuell termins planering, är endast av preliminär karaktär, dvs. tills vidare. Vill Du under terminens gång ändra planeringen pratar DU med mig och ändrar, eller kompletterar den med nya idéer.

  DIN individuella Planering är mycket viktigt,
  För att du ska alltid ha arbete att göra.
  För att du ska kunna jobba med flera uppgifter samtidigt.
  För att du lär dig mer om bildämnet när du planerar, och när du läser Bild2000 och lär dig de semiotiska begrepp.
  De semiotiska begreppen hjälper Dig att träna din framtida behov av fantasi i ett kreativ baserad ekonomi. Datorer t.ex, inte är kreativa!


 • Tänk på följande frågor innan du skriver planeringen i slutet av denna sida:

 • Vad är det du har tänkt att göra?
 • Motivera varför du vald idéerna!
 • Vilket material tänker du använda?
 • Hur många lektioner har du tänkt att arbeta med bilden?
 • Hämta idéerna från Bild2000 och från de semiotiska begreppen!
 • Och från dig själv, men motivera de med de semiotiska begreppen, så det blir idéer grundat i vetenskap, och inte lösa idéer utan mening!

 •            a.- Se exempel på planering> 
 •            b.- Se exempel på planering>

 • Planering ht 13 Therese Nordh 8A 

  IDÉ 1 - Jag ska göra två jordglober en som föreställer den riktiga världen och en som föreställer hur världen skulle se ut om allt skulle vara motsatsen till verkligheten. Till exempel att Afrika är världens rikaste världsdel och har överdos av mat medan Sverige, USA och de rikaste länderna är fattiga och är behov av mat och pengar. Det är varmast i Norr och kallast i Söder. Jordgloberna kommer jag sätta fast på en träbräda som jag sågar ut och målar havets blå färg. 

  MOTIVERING - Jag gör just det här arbetet för det ska ge en inblick om hur det faktiskt skulle se ut och vara om vi i Sverige faktiskt hade dåligt om pengar och människor här dog i svält. Vi skulle börja förstå hur andra har det runt om i världen. Jag gör det här för att förstå hur andra länder har det och att vi i Sverige faktiskt har det väldigt bra. Jag vill öva min fantasi om hur allt skulle kunna ha varit. 

  A: Material: Ballong, tidningspapper, lim, plast, färg, träbräda, sandpapper, mjukt papper, utskrivna bilder 

  B: Begrepp: Närmandegöring

  IDÉ 2 - Jag ska göra en teckning där jag skriver "It's raining men" som en låt heter och sen ska jag rita män som regnar ner från himlen precis som texten säger i låten. 

  MOTIVERING - Jag ska göra det här arbetet för jag vill visa att man kan tolka ord och låtar på olika sätt. I låten "It's raining men" menar man ju inte att det regnar män rent fysiskt utan att män finns överallt. Varje gång jag lyssnar på "It's raining man" så tolkar jag låten på ett helt annat sätt än vad som är tänkt, jag ser alltid en bild framför mig där jag ser män regna ner från himlen och just därför vill jag göra det här arbetet. För att visa att man kan tolka ord på olika sätt. 

  A: Material: Vitt papper, skrivare, pennor, dator 

  B: Begrepp: Metafor

  IDÈ 3 - Jag ska rita en bild med en person som på ena halvan av kroppen är underviktig och på andra halvan är personen väldigt överviktig. Det är alltså en och samma person men bilden visar alltså två olika sidor.

  MOTIVERING - Jag ska rita den här bilden för att visa att alla människor kan se ut på olika sätt och ingen ska dömas för sitt utseende. Man är alltid samma person inners inne även om man är lång, kort, smal eller tjock. Jag vill träna att rita samtidigt som jag vill visa en betydelse med bilden.

  A: Material: Pennor, papper, dator

  B: Begrepp: Refrummet


 • Planering ht-13 Julia Wedman 8a 
  1. 
  IDE: Min och emmas idé som vi har är att vi ska rita en bild, det ska vara en djungel med en massa olika djur. vi kommer rita alla djuren för hand och djungeln också. vi kommer rita: lejon, spindel, flodhäst, apa, orm, fågel, fjäril. när vi ska rita djungeln kommer vi rita massa växter och en sjö. 

  MOTiVERING: Jag vill göra det här för att jag vill bli bättre på att rita. bli bättre på att rita djur. 

  MATERIAL: vi kommer använda dator, papper ,penna , sudd, färgpennor, linjal. 


  BEGREPP: denotation

   


  2. 
  IDE: jag vill göra en bild, Det ska vara en bild på taylor swift, jag kommer göra en bild på hennes ansikte halva hur hon såg ut i början av sin karriär och andra halvan hur hon ser ut nu.Jag kommer göra den ena sidan genom att skriva ut en bild och den andra genom att rita själv. delen jag ska rita själv kommer jag rita med blyertspenna. 

  MOTiVERING: Jag vill göra det för att alla kanske inte vet hur hon såg ut förut och att man ska få se hur hon har utvecklats. Jag vill göra det med just taylor swift för att hon är min idol och affe sa att jag kunde göra något med mina intressen. Jag kommer måla med blyertspenna för att den delen jag skriver ut från datorn kommer vara i färg, och jag vill att de ska vara olika. 

  MATERIAL: Jag kommer använda blyertspenna, sudd, skrivare, dator, linjal, papper. 


  BEGREPP: refrummet

   

  3. 
  IDE: Jag kommer göra en bild på en ailien som röker. Jag kommer att rita av alien förhand och i bakrunden kommer jag klistra in bilder på dåliga saker med rökning, typ att de är barn som arbetar för att skapa cigaretterna. Eller att kroppen typ förstörs. 

  MOTiVERING: Jag göra en ailien för att människorna kommer bli så i framtiden om de fortsäter röka. jag kommer göra bakrunden för att de som röker kommer se att de dåliga med det. Jag kommer också göra det för att jag vill bli förbättra mina tekniker, därför ritar jag ailien förhand. 

  MATERIAL: Jag kommer använda blyertspenna, färgpenna, dator, skrivare, sudd. 


  BEGREPP: karikering

  Betygförslag: B             Mer semiotiska begrepp>           

             Semiotiska begrepp 2>          

             Bild 2000 Del 1 >>>>>>>>>          

             Bild 2000 Del 2>>>>>>>>>           

             Bild 2000 Del 3      

  LGR 11: Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

  Deadline för planeringen = V 

  OBS: Glöm inte att skriva förslag på betyg för din planering!

  Skriv planeringen i en Word dokument  och klistra den i kommentarerna längst ner, efter att Du har visat läraren planeringen med förslag på betyg.

  LGR11: Eleven ska lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

Därför:
Den som inte planerar själv tills den deadline vi har bestämd tillsammans, förlorar sin möjlighet att bestämma själv och kan endast få E i betyg för den planeringen läraren själv har bestämd. Sedan får du göra en ny planering egen planering!

Laboration/Idé som Du ska göra om du inte har planerat själv tills den gemensam bestämda deadline:

C. Mina bilder

LGR11: Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.

Därför ska DU:
 • När du är klar med ditt bildarbete ska du klistra in bilden i Lärlogg (längst uppe bredvid Fokus här i Unikum) efter att du har visat den för läraren.
 • Ta en bild med kameran eller datorkameran. Du kan spara flera bilder i Lärloggen!

DU KAN SPARA ALLA BILDARBETEN, DU HAR GJORT UNDER ALLA 3 ÅR I HÖGSTADIET GÅ till : LÄRLOGG! och koppla bilden till allt om min bild

D. Min Utvärdering / betygsrapport

Här finns allt det materialet du behöver för att skriva utvärderingar / Betygsrapporter:

LGR11: Läraren ska:
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, 
Därför ska Du:
 • När du har arbetat färdigt med en av dina BILDarbeten ska du först förklara din idé med egna ord och sedan använda de semiotiska begreppen skriftlig i en betygsrapports blankett, som Du lägger i SLUTET av denna sida:
 • Kopiera betygsrapportens blankett och klistra den i slutet av denna sida.Kom ihåg att spara alltid! 
 • OCH VISA MIG BETYGSRAPPORTEN, INNAN DU SPARAR DEN,SÅ VI KAN SÄTTA BETYG TILLSAMMANS, enligt den formativa (demokratiska) principen;"Vi är intelligentare än jag"
För att skriva betygsrapporten behöver du:
       

BETYG:

E räknas inte i de högre betygen. För att nå betyget A måste DU minst ha gjort ett A-arbete.

DU KAN SPARA ALLA BILDARBETEN, DU HAR GJORT UNDER ALLA 3 ÅR I HÖGSTADIET
Du ska även ge förslag på betyg i samma betygsblankett. Se exemplen!

E. Mina betyg

Exempel på betygssättning:

LGR11: Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.

Läraren ska:
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen,Därför ska jag tillsammans med min lärare betygssätta mina arbeten. 

Betygen finns i slutet av denna sida.
Exemplen hur betygen kan se ut i slutet av terminen:
 • Teknikprov = A
 • Semiotiska begreppsprov = B
 • Planeringen = C
 • Laborationer = D
 • Projekt = E
 • Samarbete = F
 • Recensioner = E
För att få E, måste alla kriterier på E vara upfyllda.
För att få D, måste alla kriterier på E vara upfyllda samt minst hälften av C kriterierna.
För att få C, måste alla kriterier på C vara upfyllda.
För att få B, måste alla kriterier på C vara uppfyllda samt minst hälften av A kriterierna.
För att få A, måste alla kriterier på A vara upfyllda.

E räknas inte i de högre betygen. För att nå betyget A måste DU minst ha gjort ett A-arbete.

Sammanfattning av Bild2000 undervisning i enlighet med LGR11

1.- Först gör du tekniks och begrepps proven analogt (se A. Teknik och semiotiskt prov samt kreativitetsträning.) och klistrar de på din bildmapp. Sedan fotar du den och klistrar in i Lärlogg.(Prata med läraren innan du gör detta).
Glöm inte att ge förslag på betyg (Se matrisen)

2.- Du gör en planering (Se Blanketten)  (SE exempel) Bestående av :(Prata med läraren innan du gör detta)
a.- Tre olika idéer
b.- Tre olika begrepp
c.- Tre olika material och tekniker. (dator, lera, foto, collage, målningar, film, etc)
Här hittar du wordmallen som du fyller i.Glöm inte att ge förslag på betyg (Se matrisen). Kopiera sedan din planering och klistra in den i Kommentarer längst ner på den här sidan.

3.- Genomför någon av dina idéer / Laborationer. Fota det färdiga verket och lägg in den i din Lärlogg. (Prata med läraren innan du gör detta)

4.- Fortsätt med nästa idé/laboration.

F. BILD2000: Dialogpedagogik och LGR11

SE

G. Att tänka på!

K. Kommentarer av eleven, vårdnadshavaren, mentor och läraren

SE

L. Fördelarna med att använda Unikum som per-formativ portfolio metodik i enlighet med LGR11

Klicka här:
Fördelarna med användning av unikum inte enbart som bedömnings kanal under utvecklingssamtalen utan som konstruktivistisk och formativ portfolio metodik under hela läsåret. >>>

Kommentarer, Planeringen och betygsrapporter

Termins planering: ht 13

Uppgifter

 • Gult

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: