Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid - hur långt är en minut?

Skapad 2019-11-15 12:53 i Flottiljen Dibber Sverige AB
Förskola
Matematiska begrepp.

Innehåll

Syftet med planeringen är att visa på tidsbegreppet 1 minut. Hur mycket hinner en göra på en viss tid. Barnen får utföra olika aktiviteter under 1 minut, antalet utförda händelser förs in i ett stapeldiagram. Barnen är med under införandet i stapeldiagrammet. Undervisningen genomförs i mindre grupper om fyra barn tillsammans med förskolläraren. Målet med undervisningen är att skapa en viss förståelse för begreppet tid samt att fokusera på själva aktiviteten som ska utföras.

Uppgifter

  • Stapeldiagram - 1 minut.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: