Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi och miljö

Skapad 2019-11-15 13:30 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Biologi
Du ska lära dig om samband i naturen.

Innehåll

Efter att vi jobbat med EKOLOGI och MILJÖ ska du kunna:

-Begrepp som du lärt dig under arbetet
-Veta vad ett ekosystem är OCH ge exempel på olika ekosystem.
-Veta vad en näringskedja är och kunna rita egna näringskedjor
-Kunna förklara vad som händer med energin i en näringskedja.
-Veta vad en näringsväv är och kunna rita egna näringsvävar.
-Förklara skillnad mellan en näringskedja och en näringsväv.
-Förklara vad du får veta med hjälp av en näringspyramid.
-Förklara hur organismer i ett ekosystem är beroende av varandra och av sin omgivning.
-Beskriva konsekvenser för ett ekosystem om någon faktor i en näringsväv förändras.
-Förklara vad som händer vid fotosyntesen och förbränningen och hur dessa två processer är beroende av varandra.
-Orsak, konsekvens och åtgärd för miljöproblemen (växthuseffekt, ozonskikt, övergödning, försurning, miljögifter)
-Kretslopp

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
    Bi  E 9
  • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
    Bi  E 9
  • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
    Bi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: