Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Book worm w. 46-51

Skapad 2019-11-15 13:36 i Förslövs skola F-9 Båstad
bokläsningsprojekt
Grundskola 7 – 9 Engelska
Welcome to the wonderful world of stories! Now you will get a chance to dig into a really good book. Then you will get to choose a book to read on your own. As we are reading we will develop our vocabulary as well as improving our writing and speaking skills. To finish it all off, we are having a book café where you present the books that you've read!

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

När du läser, sammanfattar, kommenterar, diskuterar och presenterar skönlitteratur visar du att du kan förstå och tolka engelska texter.

I ett läsförståelsetest visar du din förmåga att förstå och tolka innehållet i texter på engelska. 

När du läser använder du dig av olika tekniker för läsning, exempelvis genom att läsa om, läsa vidare, slå upp ord med mera. På så sätt visar du att du har olika strategier för att förstå.

När du diskuterar och samtalar i din bokgrupp varje vecka samt i ett avslutande samtal som spelas in visar du att kan delta i ett samtal, hålla dig till engelska samt använda strategier för att hålla igång samtalet och lösa problem som uppstår. 

 

 

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Jag  bedömer din förmåga att förstå innehåll och uppfatta detaljer i skönlitterära texter.

Jag bedömer din förmåga att använda dig av strategier när du läser. 

Jag bedömer din förmåga att samtal och diskutera samt använda strategier som bidrar till att samtalet flyter på och till att kommunikationen fungerar.  

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att:

 

- läsa olika spännande berättelser

-diskutera böckerna i bokgrupper

-baka i hemkunskapen med engelska recept

-ha ett book café där du presenterar din bok

 

-samla och arbeta med nya ord

-presentera böckerna i ett book café 

 

 Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En

Matriser

En
Läsförståelse och strategier

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Läser och visar förståelse genom att reflektera, återge och samtala kring berättande texter. Innehållet kan vara vardagliga ämnen, händelseförlopp, relationer, etiska frågor och framtidsplaner.
 • En
Läser och förstår delvis huvudinnehållet i enkla texter, som till största delen består av vanliga och vardagliga ord. Återberättar med stöd och/eller svarar på frågor.
Läser och förstår innehållet i instruktioner och vardagliga texter inom kända områden. Återberättar huvudinnehållet.
Läser och förstår innehållet i olika typer av texter som är anpassade till ålder. Förstår även texter inom okända ämnesområden. Återberättar och kommenterar både helhet och detaljer i texterna.
Läser, förstår och kommenterar innehållet i olika slags texter, även svårare autentiska texter. Förstår innehållet i texten även inom områden som ligger utanför egna intressen och erfarenheter. Återger, diskuterar och drar slutsatser kring innehållet, dvs.”läser mellan raderna”.
HITTA STRATEGIER
Använder språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd t.ex. förstår av sammanhanget, använder ordbok och kroppsspråk, omformulerar sig, använder synonymer, ställer frågor och följdfrågor.
 • En
Känner till någon strategi för att förbättra och utveckla språket och förståelsen. Kan behöva stöd vid val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskap.
Använder sig av någon form av strategi för att förstå och göra sig förstådd.
Använder och väljer olika strategier för att förstå och göra sig förstådd. Anpassar sin strategi utifrån situation och behov för att lösa språkliga problem.
Gör medvetna val och använder lämpliga strategier utifrån situation för att förstå och göra sig förstådd. Använder strategier som effektivt löser språkliga problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: