Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan, argumenterande text - läsa, skriva, tala

Skapad 2019-11-15 13:50 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
I ämnet svenska kommer vi under åk 5 att arbeta med olika typer av texter. Ni kommer att få undervisning om de olika texternas struktur och innehåll. Förutom att läsa och skriva ska vi även samtala kring texttyperna på olika sätt. Nu är det dags att arbeta med den argumenterande texten.

Innehåll

 

Syfte och mål

I detta arbetsområde får du träna på att utveckla din förmåga att:

- läsa argumenterande texter och förstå hur den argumenterande texten är uppbyggd.

- sammanfatta det viktigaste i det du läser.

- hitta åsikten i en text: vad någon tycker och tänker.

- hitta argument som förklarar åsikten: varför man tycker som man gör.

- använda olika bindeord i rätt sammanhang.

- skriva en argumenterande text med tydlig rubrik, inledning, åsikt, argument och avslutning.

- muntligt presentera din argumenterande text på ett tydligt och övertygande sätt.

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

- läsa olika argumenterande texter samt diskutera dessa på olika sätt och i olika sammanhang.

- träna på att formulera egna rubriker, inledningar, åsikter, argument och avslutningar.

- planera en argumenterande text och skriva en insändare utifrån den givna strukturen som kännetecknar en argumenterande text.

-ge respons till kamraters texter, samt ta emot respons till din egen text

-utifrån responsen bearbeta din egen text

- göra muntliga presentationer av en egen argumenterande text.

 

Vad bedöms?

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • läsa argumenterande texter med gott flyt
 • sammanfatta det viktigaste budskapet i de texter du läser
 • berätta om hur den argumenterande texten är uppbyggd, (dess struktur och typiska drag)
 • skriva en argumenterande text med tydlig rubrik, inledning, innehåll och avslutning
 • skriva med grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
 • ge respons till kamraters texter
 • ta emot respons till egen text och utifrån denna bearbeta texten
 • förbereda och muntligt presentera din argumenterande text med tydlig inledning, innehåll och avslutning.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text (skriftlig del)

Ny nivå
Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Mer än godtagbra kunskaper
Struktur
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet. Din text har en enkel röd tråd. Du behöver träna mer på att skriva en sammanhängande text. Du visar att du försöker dela in texten i stycken.
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet bra. Din text har en tydlig röd tråd. Du visar att du kan dela in din text i stycken bra.
Inledning/bakgrund
Inledningen i din text har en åsikt och du försöker skriva en bakgrund som förklarar din åsikt.
Inledningen har en tydlig åsikt och en bakgrund som förklarar din åsikt.
Argument
Du har med något argument i din text. Du behöver förklara och utveckla dessa mer.
Du har med flera argument i din text och du visar att du kan förklara ett eller flera av dessa.
Avslutning
Din text innehåller en enkel avslutning. Du försöker sammanfatta det viktigaste innehållet i din text.
Du har med en avslutning som sammanfattar din text.
Bindeord
Du har med något bindeord i din text. Du behöver bli mer säker på dessa och när de används.
Du har med passande bindeord i din text. Du vet för det mesta vilka som ska användas i olika delar av din text.
Stavning
Många ord stavas rätt. Det finns återkommande stavfel, men stavningen stör inte läsningen av din text.
De flesta ord stavas rätt och din stavning stör inte läsningen av texten.

Ny rubrik

Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: